Menu👇

Je ziel

Je ziel is je ware zelf, en dit is een onderdeel van je hogere zelf. Je ziel heeft het bewustzijnsniveau dat passend is voor je zielsmissie; het volbrengen van je levensplan.

Wat is je ziel?

Je ziel is je ware zelf, en dit is een onderdeel van je hogere zelf. We hebben allemaal een fysiek lichaam. Dat lichaam is nodig om je te manifesteren op aarde. Dat wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde zijn op zielsniveau. 

De ene ziel is al vaak op aarde geweest en is vertrouwd met hoe het er hier aan toegaat (aardse zielen). De andere ziel verblijft veelvuldig op andere plekken in het universum en heeft meer moeite met het aardse leven (kosmische zielen). 

In het  boek Je zijn staat een oefening om te testen of je een aardse of kosmische ziel hebt. 

Bewustzijnsniveau van je ziel

De ene ziel heeft het bewustzijnsniveau van een goeroe terwijl de andere ziel het bewustzijnsniveau van een leerling heeft. Dit geeft aan wat je in potentie kunt bereiken. Dat zegt overigens niets over of je dat ook doet, dat heeft namelijk te maken met hoe bewust jij je leven op aarde leeft. 

Je ziel heeft het bewustzijnsniveau meegekregen dat nodig is voor je zielsmissie: het volbrengen van je levensplan. Binnen het bewustzijnsniveau van je ziel heb je verschillende bewustzijnsniveaus op verschillende levensgebieden, zoals je zelfbeeld, je relaties en jouw werk. Dit heeft te maken met de levenslessen die je wilt leren op bepaalde levensgebieden. Het bewustzijnsniveau op specifieke levensgebieden hangt samen met de karmische rol die jij op dat gebied vervult.

Heeft iedereen een ziel?

Normaliter heeft elk lichaam minimaal 1 ziel; dit is je geboorteziel. In je levensplan staan zielsafspraken. Tijdens je leven op aarde kunnen er extra zielen in het lichaam bijkomen, of de plek innemen van de geboorteziel. 

Veel mensen hebben meerdere zielen, vaak zonder dat ze het zelf weten. Je kunt het zien als een samenwerking van meerdere zielen, die onder leiding van 1 ziel werken aan het volbrengen van je zielsmissie. 

Wanneer een andere ziel de plek van je geboorteziel inneemt, hebben we het over een ‘walk-in’. Dat betekent dat er een zielsafspraak is om op een bepaalde leeftijd van plek te verwisselen. De geboorteziel is klaar op aarde en stelt het lichaam ter beschikking aan de andere ziel om te manifesteren op aarde. 

Op fysiek niveau uit dit zich vaak in dat iemand bijvoorbeeld een beroerte, herseninfarct of hartaanval krijgt. En zich daarna gedraagt als een compleet ander persoon. Op zielsniveau is het ook een andere ziel, alleen het fysiek lichaam is hetzelfde, waardoor mensen denken dat het om dezelfde persoon gaat. 

Er staat bewust normaliter heeft elk lichaam minimaal 1 ziel. Er zijn uitzonderlijke situaties waarin het lichaam zielloos verder leeft. Dit is als het lichaam dermate is aangetast dat de ziel het niet langer herkent als het eigen lichaam. 

In dat geval kan de ziel het lichaam verlaten zonder dat de persoon fysiek overlijdt. Lege plekken worden altijd opgevuld. Zo ook hierbij. Wanneer de ziel het lichaam verlaat terwijl het lichaam verder leeft, wordt het lichaam overgenomen door andere energieën en intelligentievormen, zoals entiteiten. 

Wat gebeurt er met je ziel als je overlijdt?

Wanneer je overlijdt, stopt je huidige fysieke leven op aarde. Wat er daarna met je ziel gebeurt, is afhankelijk van of je nog karma hebt, via welk chakra je het lichaam verlaat en het moment van overlijden. 

Via welk chakra verlaat je ziel het lichaam bij overlijden?

Sommige mensen zeggen dat dit hun laatste leven op aarde is. Dit kan alleen als jij jouw lichaam via je 12de chakra verlaat én alle karma hebt opgelost. Dan ben je vrij om naar je eigen afstemming te gaan voor een nieuw ‘doel/opdracht’. Dit is alleen haalbaar als je een bepaald bewustzijnsniveau hebt.

De meeste mensen hebben dit stadium nog niet bereikt. Mensen die dit wel hebben, worden vaak herkend als oude, wijze ziel.

Wanneer je jouw lichaam via een ander chakra dan de 12de verlaat, moet je terug naar de aarde. Je blijft namelijk verbonden met jouw besturingssysteem (hoofdchakra’s). 

“Dat je niet teruggaat naar je eigen afstemming, wil niet zeggen dat je er geen connectie mee hebt. Zowel tijdens je leven als tijdens je tussenleven, ben je ermee verbonden en kun je er inzichten en kracht uithalen. Het is de basis van waaruit jouw unieke bron zich vormt."

Reïncarnatie van de ziel

Gemiddeld duurt het 7 (aardse) jaren voordat je reïncarneert. Deze periode is nodig om los te komen van het geleefde leven, te leren in het universum en ter voorbereiding op een ander leven. We noemen deze periode ook wel een tussenleven. 

In deze periode vallen de filters die je tijdens je leven op aarde hebt, van je af. Dit betekent dat je aan het begin van je tussenleven nog steeds in de geest van de gedachte van de persoon bent, maar dat je wel de beïnvloeding waardoor je niet alles helder zag, doorziet. Je kijkt zo vanuit een groter perspectief terug op je leven op aarde. 

Er zijn veel zielen die zich realiseren wat ze een ander hebben aangedaan en beloven zichzelf om zoiets nooit meer te doen, of dat ze het goed zullen maken. Hiermee creëren deze zielen overtuigingen in zichzelf die ze meenemen naar een ander leven. In de vorm van karma-verbintenissen.  

Zodra je reïncarneert is alleen je fysiek lichaam nieuw, de rest van je energiesysteem neem je opnieuw mee. Alles wat jij aan kennis, kunde en ervaringen in andere levens hebt opgedaan, ligt dan ook in jouw aura opgeslagen.

Moment van overlijden: op het juiste moment, te vroeg of te laat

Het moment van overlijden staat in principe vast. Het is één van de ijkpunten in je levensplan. In de Moderne wereld vinden we de dood vaak lastig te accepteren en doen we er alles aan om dat uit te stellen, bijvoorbeeld via een medisch traject. 

Hierdoor is het mogelijk dat je het moment van overlijden ‘overleeft’. In dat geval leef je nog wel, maar zit er geen leven meer in je leven. Je tijdlijn bevat geen nieuwe gebeurtenissen voor ontwikkeling of groei. Alleen nieuwe momenten om te sterven. Waardoor je het als het ware levend uitzit totdat je mag overlijden. Van jezelf of van je dierbaren.

Wanneer het moment van de dood wordt vervroegd, dan zijn er 2 opties, afhankelijk van de oorzaak van het te vroeg overlijden:

 • Als het komt door eigen toedoen, zit je ook nog vast aan de tijdlijn van je levensplan die doorloopt. Je moet als het ware je tijd uitzitten. Je start niet meteen aan een tussenleven, maar blijft eerst nog in de astrale dimensie, vaak in onwetendheid omdat de filters niet van je afvallen. Dit gebeurt pas op het ‘normale moment’ van overlijden (en in sommige gevallen helemaal niet waardoor deze zielen blijven ‘ronddwalen’, totdat iemand ze de weg wijst). 
 • Als het komt door een ‘fout van het universum’, dan grijpt je hoger bewustzijn in en past het de tijdlijn met terugwerkende kracht aan waardoor deze eerder stopt, alsnog de filters van je afvallen en je ‘vervroegd’ kunt starten met het tussenleven.

Als mensen te vroeg overlijden dan komt dat in de meeste gevallen (onbewust) door eigen toedoen. Denk bijvoorbeeld aan destructie in je leven toelaten, ziekmakend leven of zichzelf van het leven beroven. 

Zielsverwanten, ken ik jou?

Allemaal hebben we zielscontracten, afspraken met zielen uit andere levens die we in dit leven weer tegenkomen. Je herkent dit vast wel: je kent iemand heel kort, maar je hebt het gevoel alsof je elkaar al jaren kent. Er is meteen een diepe connectie, onderling vertrouwen, elkaar aanvoelen.

Het mooie is, door de transitie naar luchtenergie wordt het gemakkelijker om elkaar te vinden. En om gelijkgestemden te treffen.

“Om gezonde relaties met anderen, je werk, etc. te onderhouden, heb je eerst een gezonde relatie met jezelf nodig.

Laat relaties los die de relatie met jezelf geen goed doen. Wanneer je gezondheid uitstraalt, ben je hoorbaar voor anderen die dat ook doen en je signaal oppikken. Weet dat je gehoord wordt en dat jij degene bent die bepaalt wat je roept en dat trek je aan.

Wellicht ben je even alleen, omdat de afstand die je moet overbruggen groot is. Maar, op een dag sta je niet meer alleen. Dan bouw je aan een gezonde relatie met jezelf en anderen."

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

 • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
 • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
 • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

 • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
 • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
 • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

 • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
 • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
 • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Uitgelicht: Meditatie-healingen

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

Online sessie, incl. healing: kijken wanneer het jou uitkomt

Slechts 12,50 euro per sessie. 

Je ziel

Je ziel is je ware zelf, en dit is een onderdeel van je hogere zelf. Je ziel heeft het bewustzijnsniveau dat passend is voor je zielsmissie.

Lees verder