Over Lead a normal life

Hoewel we allemaal uniek zijn, willen we uiteindelijk allemaal hetzelfde: gewoon, normaal leven. Zonder problemen, gedoe, gezondheidsklachten of andere ellende. Wat is dat dan een normaal leven? Wat voor de één normaal is, is voor de ander misschien helemaal niet zo normaal. En dat is normaal. De essentie waar het om gaat, is dat je jij kunt zijn. 

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen in te laten zien dat je wel degelijk zelf sturing aan je leven kunt geven en op die manier je leven aanzienlijk kunt veraangenamen. 

“Word niet zoals een ander,
word wie je echt bent om in je ware kracht te komen staan.”

Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff