Bewustzijn en bewustwording

Er is een verschil tussen je bewustzijn en bewust zijn. Als we het hebben over je bewustzijn dan hebben we het eigenlijk over je bewustzijnsniveau. En als we spreken over bewust zijn dan geeft dat aan hoe bewust je door het leven gaat. 

Dat je een bepaald bewustzijnsniveau hebt, zegt niets over hoe bewust je daadwerkelijk je leven op aarde leeft. Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat er meer is dan dat je fysiek op aarde ziet. Deze bewustwording, ook wel spirituele ontwaking, wordt komende jaren alleen maar meer. Dit heeft te maken met de energie op aarde die aan het veranderen is. Lees meer.

"Volledig bewust zijn binnen je bewustzijn,
dat is je ideale levenspad."

Er wordt veel over gesproken over bewustzijn vergroten maar wat betekent het nou eigenlijk en hoe doe je dat dan? Om dat te begrijpen, is het goed om eerst te weten wat we überhaupt met bewustzijn bedoelen. 

Er zijn twee varianten:

Je hebt het bewustzijnsniveau; ook wel je bewustzijn

Op aarde leven mensen met verschillende bewustzijnsniveaus door elkaar. Je hebt bijvoorbeeld mensen die als ziel het bewustzijnsniveau van een leerling hebben en je hebt mensen die als ziel het bewustzijnsniveau van een mentor of een goeroe hebben. 

Hoe bewust jij door het leven gaat; bewust zijn

Maar, dat bewustzijnsniveau zegt helemaal niks over hoe bewust jij daadwerkelijk door het leven gaat. Je kan wel het bewustzijnsniveau van een goeroe hebben maar alsnog heel onbewust door het leven gaan. Hoe dat kan en hoe je wel zo bewust mogelijk door het leven kan gaan en wat je daaraan hebt, dat ga ik even vertellen. 

Bewustzijnsniveau op zielniveau

Je hebt dus verschillende bewustzijnsniveaus op zielniveau en dat betekent eigenlijk de potentie die je hebt in het leven. Dat gaat niet over materiële zaken dus hoeveel geld je kunt verdienen, wat voor een huis je kunt krijgen en of je wel of geen mooie auto kunt hebben. Nee dat gaat over of je bijvoorbeeld verlicht zou kunnen raken ja of nee. Dus dat is de potentie. 

Bewustzijnsniveaus voor levenslessen

Daarnaast heb je bewustzijnsniveaus voor de levenslessen die je wilt leren. Het is helemaal niet gezegd dat het bewustzijnsniveau wat jij op zielniveau hebt, dat je dat op alle vlakken hebt. Dat verklaart ook waarom mensen een natuurlijk talent voor iets hebben bijvoorbeeld. Dat betekent dat ze het bewustzijnsniveau van een goeroe op dat vlak hebben, maar op andere vlakken weer het bewustzijnsniveau van een leerling hebben. Op die manier bestaat je energiesysteem eigenlijk uit verschillende energiebubbels met verschillende bewustzijnsniveaus. Die bewustzijnsniveaus bepalen dus wat je in potentie zou kunnen bereiken op dat vlak. 

Maar, het is niet gezegd dat dat ook gebeurt. Dat heeft te maken met hoe bewust je daadwerkelijk door het leven gaat. Iedereen die op aarde komt met een bewustheid die past bij het bewustzijnsniveau. Maar ja, gaandeweg wordt je vaak onbewust gemaakt. We kennen allemaal wel het beeld dat de kinderen zeggen: "Er staat een man in mijn slaapkamer." of dat ze een denkbeeldig vriendje hebben, of een overledenen hebben gezien. Wij zeggen: "Dat kan niet. Je hoeft niet bang te zijn. Dat is niks. Niets aan de hand." Op die manier sluit je als het ware luikjes waardoor je het op een gegeven moment niet meer ziet. Wat die kinderen eigenlijk deden, was In de astrale wereld kijken. Dat is een wereld daar ga je ook naartoe als je slaapt. Het ligt vlakbij onze eigen dimensie dat kun je gewoon letterlijk zien. Maar als je dus continu hoort dat het niet klopt maar ook als je wordt aangeleerd om niet naar je eigen gevoel te luisteren. Daar zijn we natuurlijk ook allemaal heel goed in, als ouder: "Je doet dit, Nee, Je moet dat, Je moet zus." en op die manier ga je eigenlijk een leven leiden door de dingen die je moet in plaats van door de dingen die je heel graag vanuit je intrinsieke motivatie zou willen. En word je gaandeweg steeds onbewuster van en datzelfde geldt ook op praktische vlakken hè. 

Op het moment dat jij eigenlijk onbewust voedsel eet nou je hebt begrijpt dat de energie van biologische groenten anders is dan de energie wat bijvoorbeeld in een hamburger zit. Als je veel van dat soort lagere trillingsfrequentie energie naar binnenwerkt, dan komt dat ook in je eigen systeem terecht waardoor ook je eigen trillingsfrequentie omlaag gaat en je dus onbewust door het leven gaat. 

Bewuster leven

Bewuster leven kan op verschillende vlakken. We hebben het net al over voeding gehad, maar het kan bijvoorbeeld ook door meer In de natuur te zijn. Bewuster leven kan bijvoorbeeld ook door de dingen die je doet. Dus op het moment dat jij steeds meer dingen doet die vanuit je intrinsieke motivatie komen, ja dan kost heeft het minder weerstand en dus kost het ook minder energie. Bewuster leven op dat vlak maakt gewoon dat je energieker bent. En vitaler ook. Dus het heeft wel degelijk invloed op je gezondheid. 

Je kunt ook op een andere manier bewuster gaan leven. Bijvoorbeeld door bewust te zijn van je eigen energie en dat ook afschermt, waardoor als je die bepaalde persoon tegenkomt die je normaal gesproken altijd leegzuigt, waardoor dat niet gebeurt. Of als jij in een drukke winkel bent, dat je niet meer overprikkeld raakt. Dus door je energieveld af te schermen, blijf je dichter bij jezelf en je eigen natuur. 

Het heeft ook te maken met het herkennen van signalen en kansen die voorbijkomen. We kennen allemaal wel dat je gevoel je iets ingeeft maar dat je niet kan onderbouwen waarom. En op het moment dat je dan toch anders besluit, door bijvoorbeeld praktische bezwaren of logische argumenten, en ja dan kan het zijn dat je in een vervelende situatie terechtkomt waarvan je achteraf dacht: had ik toch maar naar mijn gevoel geluisterd.  

Stap 1 is inderdaad door te durven vertrouwen op je eigenlijk je eigen innerlijk gevoel en je innerlijk weten. Dat kan spannend zijn, zeker wanneer het om grootse dingen gaat, zoals bijvoorbeeld je werk of je woning. 

Daarnaast wordt het ook steeds belangrijker om je bewustzijn te vergroten door de veranderende energie op aarde. We gaan van aarde- energie naar luchtenergie en dat betekent dat er eigenlijk steeds meer filters bij mensen wegvallen waardoor je gevoelig wordt voor energie van buiten jezelf. En als je heel onbewust daarvan bent, dan kan het voelen alsof het van jezelf is maar die energie kan heel negatief zijn, of zwaarmoedig. Waardoor je het gevoel hebt dat je depressief bent. Maar dat klopt niet want het is de energie van buiten jezelf. Door die veranderende energie en bepaalde standen van de planeten heb je ook gewoon werkelijk dagen die heel zwaar aanvoelen en ja op het moment dat je dat op jezelf betrekt en je dus niet bewust bent van wat er zich afspeelt en dus kan scheiden, dan kan dat heel zwaar voelen en het gevoel geven dat je misschien wel depressief aan het worden bent of het niet meer overziet of richting mijn burn out gaat. Nou dat is natuurlijk doodzonde, want dat is niet het geval.  

Bewustzijnslagen op aarde

En een van de veranderingen die op aarde die heeft plaatsgevonden door die energietransitie dat heeft te maken met bewustzijnslagen. Dat zijn lagen, dat betekent eigenlijk dat mensen met een bepaald bewustzijnsniveau op een bepaald vlak, bijvoorbeeld de levensles of op zielniveau, dat je elkaar gemakkelijker ontmoet. Dus je trekt elkaar gemakkelijker aan. Het voordeel daarvan is dat je gemakkelijker mensen ontmoet die hetzelfde bewustzijnsniveau op een bepaald vlak hebben, dus ook de levensles die je moet leren. 

Ontmoetingen en relaties hebben vaak te maken met levenslessen die je wilt leren. Dat je op zo'n vlak dezelfde levenslessen en het moment dat je dat geleerd hebt, ontwikkeld, ja dan is de relatie misschien ook niet meer nodig. Als het alleen op dat vlak is. Dat is ook waarom sommige relaties één dag duren en andere relaties 20 jaar. 

Maar door die bewustzijnslagen wordt het dus gemakkelijker om mensen te herkennen die dezelfde bewustzijnsniveau hebben en dus dezelfde levensles, en dat maakt ook dat je met meer focus door je leven kunt gaan. En ook dingen sneller kunt oplossen en uitwerken waardoor het steeds aangenamer wordt. Maar, het betekent ook dat op het moment dat je dat dus niet doet en dat je niet leert van de situaties die je tegenkomt dat het ook dan steeds sneller gaat. En dat maakt wel een verschil tussen een heel aangenaam en prettig leven of een heel vervelend leven waarin de vervelende situaties zich keer op keer opstapelen. 

Wil je nou meer weten over hoe dat precies zit met die energietransitie en je bewustzijn In het vergroten daarvan in ons boekje zijn staat daar enorm aan die ze verkrijgen via onze website en daar kun je je ook inschrijven op de nieuwsbrief en op die manier op de hoogte blijven.

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.

Spirituele ontwaking

Bij spirituele ontwaking kom je tot het inzicht dat er meer is dan wat je fysiek op aarde ziet. Je vraagt je af waarom je hier op aarde bent.

Lees verder

“Word niet zoals een ander,
word wie je echt bent om in je ware kracht te komen staan.”