Menu👇

Een oude ziel, wat is dat en waaraan herken je dat?

Een oude ziel is vertrouwd met het leven op aarde, heeft het bewustzijnsniveau van een meester of goeroe en een zuivere connectie met zijn eigen wijsheid. De term oude ziel wordt gebruikt voor iemand die veel levenswijsheid heeft. Vaak bij kleine kinderen die wijzer zijn dan dat je zou verwachten bij hun leeftijd. 

Wat is een oude ziel?

Een oude ziel is vertrouwd met het leven op aarde, heeft het bewustzijnsniveau van een meester of goeroe en een zuivere connectie met zijn eigen wijsheid.  

Een oude ziel refereert aan de levenswijsheid die iemand heeft en de mate waarin de ziel dat uitstraalt. Het zegt dus helemaal niets over een leeftijd van een ziel of het aantal levens dat een ziel op aarde is geweest. We hebben tenslotte allemaal andere levens en dragen die kennis bij ons

Wie ben jij op zielsniveau?

We hebben allemaal een fysiek lichaam. Dat lichaam is nodig om je te manifesteren op aarde. Dat wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde zijn op zielsniveau. De ene ziel is al vaak op aarde geweest en is vertrouwd met hoe het er hier aan toegaat (aardse zielen). De andere ziel verblijft veelvuldig op andere plekken in het universum en heeft meer moeite met het aardse leven (kosmische zielen). Lees meer over je ziel

Bewustzijnsniveau van meester of goeroe

Daarnaast speelt het bewustzijnsniveau van de ziel een rol. De ene ziel heeft het bewustzijnsniveau van een goeroe terwijl de andere ziel het bewustzijnsniveau van een leerling heeft. Dat zegt overigens niets over hoe bewust jij je leven op aarde leeft. Naast het bewustzijnsniveau van de ziel, heb je ook bewustzijnsniveaus op levensgebieden. Je kunt dus op het ene vlak een goeroe zijn en op het andere vlak een leerling. Dit is ook waarom het schoolsysteem niet voor iedereen functioneert

We dragen allemaal een schat aan kennis bij ons. Alleen lang niet iedereen heeft toegang tot zijn eigen wijsheid. Je wordt bewust geboren, maar in de Moderne maatschappij veelal onbewust gemaakt. Waardoor veel mensen geen zuivere connectie hebben met hun eigen wijsheid: intuïtie en hulptroepen, zoals gidsen

"Een oude ziel is vertrouwd met het leven op aarde, heeft het bewustzijnsniveau van een meester of goeroe en een zuivere connectie met zijn eigen wijsheid."  

Waaraan herken je een oude ziel?

Naast het bewustzijnsniveau en eigen wijsheid, is er nog een ander aspect dat eraan bijdraagt of iemand wordt gezien als een oude ziel. Namelijk, in hoeverre de ziel zichtbaar is. Veel mensen: 

 • hebben een zwaar vervuild chakrasysteem waardoor andere mensen in hun aura projecties aflezen en niet zien wie de persoon werkelijk is
 • hebben filters om zich heen waardoor ze niet gezien of gehoord worden
 • creëren alterego’s (rollen en toonbeelden die activeren wanneer je een bepaalde houding aanneemt) waardoor ze zich anders voordoen dan wie ze werkelijk zijn 

Alles bij elkaar raken veel mensen in de loop der jaren steeds verder verwijderd van hun ware zelf: wie zij op zielsniveau zijn. Dat is ook de reden dat er vooral veel herkenning is van oude zielen bij kleine kinderen. 

Wil jij weten wie jij in essentie bent en dichter bij je ware zelf komen? Doe dan de opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap of het eerste deel ervan het programma Wie ben ik | Hogere zelf

Kinderen zijn bewust en laten hun ziel zien

Bij kleine kinderen is de ziel gemakkelijker te zien dan bij oudere kinderen en volwassenen. Dit komt omdat kinderen bewust geboren worden en hun chakrasysteem nog relatief schoon is. 

Nieuwetijdskinderen en oude zielen

Daarnaast zitten we in een transitie van aarde-energie naar luchtenergie. Kinderen die de afgelopen decennia geboren zijn, hebben een energiesysteem dat past bij de luchtenergie. Zij hebben veel minder filters om zich heen, waardoor ze veel gevoeliger zijn

Kinderen van nu zijn zelfbewuster, voelen haarfijn aan wat er gaande is en maken gemakkelijker contact met wezens uit andere dimensies. Energetisch leven zij al in een ‘nieuwe wereld’, maar fysiek zitten zij nog vast in de ‘oude wereld’. 

Dit betekent niet dat alle nieuwetijdskinderen een oude ziel hebben. Dat ze gevoelig zijn wil niet zeggen dat ze vertrouwd zijn met het leven op aarde, het bewustzijnsniveau van een meester of goeroe hebben en een zuivere connectie met hun eigen wijsheid hebben en houden.  

Oude zielen op aarde

Het aantal oude zielen op aarde is niet veranderd. Dat was er altijd al, alleen wordt het door de transitie naar luchtenergie steeds zichtbaarder. Enerzijds doordat filters wegvallen. Anderzijds doordat er op aarde bewustzijnslagen zijn ontstaan waardoor je beter het bewustzijnsniveau van de ander doorziet.  

Hierdoor zijn er ook steeds meer volwassenen die gevoeliger worden. En steeds meer ouders die (onbewust) door de fysieke laag heenkijken, de ziel van hun kind zien en herkennen dat het om een oude ziel gaat. 

Ontdek wie jij in essentie bent en kom in je kracht

Wil jij weten wie jij in essentie bent en dichter bij je ware zelf komen? Doe dan de opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap of het eerste deel ervan het programma Wie ben ik | Hogere zelf

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

 • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
 • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
 • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

 • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
 • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
 • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

 • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
 • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
 • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Uitgelicht: Meditatie-healingen

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

Online sessie, incl. healing: kijken wanneer het jou uitkomt

Slechts 12,50 euro per sessie. 

Je ziel

Je ziel is je ware zelf, en dit is een onderdeel van je hogere zelf. Je ziel heeft het bewustzijnsniveau dat passend is voor je zielsmissie.

Lees verder