De functie van je chakra's

Zonder chakra's geen leven

Vanuit je 12e chakra stroomt de energie naar de 11e chakra, 10e chakra,  9e chakra tot aan je 1e chakra van waaruit het via gronding verbinding kan maken met het bewustzijn van de aarde. Dit is de natuurlijke stroming van manifestatie (geboorte). De eerste inademing.

Dit betekent ook dat je een laatste uitademing hebt. De natuurlijke stroming van loslaten (de dood). Dit is het loskoppelen van het bewustzijn van de aarde om vervolgens de energie terug te trekken vanuit je 1e chakra, 2e chakra, 3e chakra, etc. om door de poort van je 12e chakra te gaan.

Dit zijn de twee uitersten. Alles daartussen is het leven. Deze continue energiestroom tussen je 12e chakra en 1e chakra is een polariteit. Dit betekent dat de energie beide kanten op stroomt. De informatie in de energie bepaalt wie je bent; je doen en laten.

De chakra’s kunnen alle informatie uit het universum en van je hoger bewustzijn in de vorm van energie verbinden. En dit verwerken in al je lichamen en daarmee alle dimensies (lagen van realiteiten) waarin jij bestaat, zoals fysieke dimensie en astrale dimensie.

Informatie over je verschillende lichamen en de functie van elk van deze lichamen staat beschreven in het boek Je zijn. Daarin staat je beschreven hoe je als mens energetisch in elkaar zit en wat daarop van invloed is.

In verbinding via chakra's

De energie die je vanuit je chakra’s uitstraalt, is je aura. De 1e chakra t/m de 7e chakra en aura vormen samen je energieveld; je uitstraling. Het verbindt jou met ander bewustzijn op aarde: mensen, dieren en natuur.

Wanneer je fysiek bij elkaar in de buurt bent, maak je onbewust een verbinding via je chakra’s. Dit is nodig om met elkaar te communiceren. Door de verbinding via de chrakra’s kun je elkaar aanvoelen en ‘lezen’. 

Je chakra’s raken overbelast wanneer je de verbindingen die je continu maakt niet goed afsluit. Met de oefening Energetische verbindingen optimaliseren, zorg je ervoor dat je overbodige verbindingen goed afsluit.

Wat is een chakra

Een chakra is een krachtveld dat het lichaam fysiek en mentaal aanstuurt. Het is de verbindende factor van al je verschillende lichamen.

Lees verder

Alles over:

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je wil

Op de juiste tijd op de juiste plek het juiste doen. Wanneer alles samenvalt en het nog beter uitpakt dan dat je zelf had kunnen bedenken. Daar heb je meer invloed op, dan je denkt. Hoe? Door mee te bewegen op de ritmes en cycli van het universum en bewust metafysische wetten te activeren.  

Dit boek geeft inzicht in de metafysische wetten en krachten die van invloed zijn op wat, hoe en wanneer je creëert en manifesteert. 

Boek verschijnt medio maart. Bestel nu alvast je exemplaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief