Menu👇

Waardoor je nu gemakkelijker gelijkgestemden kunt ontmoeten

In september 2020 heeft er onder invloed van de transitie van energie, een verandering op aarde plaatsgevonden: er zijn bewustzijnslagen ontstaan. Deze bewustzijnslagen helpen je om meer focus te hebben op het aangaan van je levenslessen en zo gelijkgestemden te treffen.

Verschillende bewustzijnsniveaus op aarde

Op aarde leven mensen met verschillende bewustzijnsniveaus, en daarmee verschillende energiefrequenties, door elkaar. Daardoor kan het lastig zijn om te zien wat iemands bedoelingen en intenties zijn. Maar ook om te begrijpen hoe iemand iets kan doen wat jij nooit zou doen. Bijvoorbeeld iemand onderdrukken, martelen of vermoorden.

Ontstaan bewustzijnslagen: gelijkgestemden herkennen

Door het ontstaan van bewustzijnslagen doorzie je beter het bewustzijnsniveau van de ander en wordt het gemakkelijker om gelijkgestemden te treffen. Mensen die hetzelfde bewustzijnsniveau hebben op een bepaald vlak; het vlak waarop je allebei een levensles wilt leren.

Maar, het wordt ook duidelijker als je niet hetzelfde bewustzijnsniveau hebt, waardoor bestaande relaties veranderen. Bijvoorbeeld vriendschappen die verwateren doordat je anders tegen dingen aankijkt. Partners die uit elkaar groeien doordat je niet meer hetzelfde wilt in het leven. Of families en gezinnen waarin conflicten ontstaan omdat je elkaars keuzes echt niet snapt.

Wanneer iemand in een andere bewustzijnslaag zit, begrijpt diegene echt niet waar je het over hebt of wat je bedoelt. Niet omdat diegene dat niet wil, maar omdat diegene gewoonweg het besef niet heeft om het in te zien. Weet dan dat dit komt door deze verandering en accepteer dat. Enerzijds verlies je de verbinding met mensen die je lief zijn (onzichtbaar rouwproces), anderzijds komen er gelijkgestemden waarmee je op een dieper level connectie kunt maken. 

Meer focus op je doel

Door het ontstaan van de bewustzijnslagen word je dus minder afgeleid door ontmoetingen en ervaringen die losstaan van je levenslessen. Het geeft meer focus op het aangaan van je levenslessen, met als doel deze op te lossen zodat je groeit als ziel. 

Wil je meer weten over je bewustzijnslagen in relatie tot je karma en levenslessen? Lees dan het boek Je last. Hierin komt dit uitgebreid aan bod. 

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

  • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
  • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
  • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

  • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
  • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
  • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Alles over:

“Volledig bewust zijn binnen je bewustzijn, dat is je ideale levenspad.”