Waardoor je nu gemakkelijker gelijkgestemden kunt ontmoeten

In september 2020 heeft er onder invloed van de transitie van energie, een verandering op aarde plaatsgevonden: er zijn bewustzijnslagen ontstaan. Deze bewustzijnslagen helpen je om meer focus te hebben op het aangaan van je levenslessen en zo gelijkgestemden te treffen.

Verschillende bewustzijnsniveaus op aarde

Op aarde leven mensen met verschillende bewustzijnsniveaus, en daarmee verschillende energiefrequenties, door elkaar. Daardoor kan het lastig zijn om te zien wat iemands bedoelingen en intenties zijn. Maar ook om te begrijpen hoe iemand iets kan doen wat jij nooit zou doen. Bijvoorbeeld iemand onderdrukken, martelen of vermoorden.

Ontstaan van bewustzijnslagen

Door het ontstaan van bewustzijnslagen doorzie je beter het bewustzijnsniveau van de ander en wordt het gemakkelijker om gelijkgestemden te treffen. Mensen die hetzelfde bewustzijnsniveau hebben op een bepaald vlak; het vlak waarop je allebei een levensles wilt leren.

Andersom werkt ook, waardoor bestaande relaties veranderen. Bijvoorbeeld vriendschappen die verwateren doordat je anders tegen dingen aankijkt. Partners die uit elkaar groeien doordat je niet meer hetzelfde wilt in het leven. Of families en gezinnen waarin conflicten ontstaan omdat je elkaars keuzes echt niet snapt.

Wanneer iemand in een andere bewustzijnslaag zit, begrijpt diegene echt niet waar je het over hebt of wat je bedoelt. Niet omdat diegene dat niet wil, maar omdat diegene gewoonweg het besef niet heeft om het in te zien. Weet dan dat dit komt door deze verandering en accepteer dat.

Meer focus op je doel

Door het ontstaan van de bewustzijnslagen word je dus minder afgeleid door ontmoetingen en ervaringen die losstaan van je levenslessen. Het geeft meer focus op het aangaan van je levenslessen, met als doel deze op te lossen zodat je groeit als ziel. 

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je wil

Op de juiste tijd op de juiste plek het juiste doen. Wanneer alles samenvalt en het nog beter uitpakt dan dat je zelf had kunnen bedenken. Daar heb je meer invloed op, dan je denkt. Hoe? Door mee te bewegen op de ritmes en cycli van het universum en bewust metafysische wetten te activeren.  

Dit boek geeft inzicht in de metafysische wetten en krachten die van invloed zijn op wat, hoe en wanneer je creëert en manifesteert. 

Alles over

Leef zoals je wil

Wat jij wil | Workshop, incl. healing

Tijdens deze workshop begeleiden we je om bij de essentie te komen van wat jij wil en wat daarvoor nodig is. We gaan zowel energetisch als analytisch en praktisch aan de slag met essentiële intenties, herijken van je leven daaraan en uitzetten van jouw energetische campagne.

Lees verder

“Volledig bewust zijn binnen je bewustzijn, dat is je ideale levenspad.”