Menu👇

Mijn kind wil me niet meer zien en ik begrijp niet waarom

Steeds vaker krijgen wij berichten in de trant van “Mijn kind wil me niet meer zien, mijn dochter heeft de relatie verbroken, maar ik heb geen idee waarom.” Waar komt dit door en wat kun je doen, als dit jou is overkomen? 

Waarom wil mijn kind me niet meer zien?

Dat dit juist nu veelvuldig voorkomt, komt onder meer door de uitwerking van een aantal astrologische en energetische aspecten. 

Astrologische aspecten

In juli 2023 is de maansknopen-as verschoven naar Ram en Weegschaal. Dit blijft zo tot januari 2025. Het brengt een herbeoordeling van relaties met zich mee. Plus het zoeken naar een nieuw evenwicht tussen het verlangen naar autonomie en de noodzaak van onderlinge afhankelijkheid.

Pluto staat haaks (square) op deze as. Pluto haalt problemen, spanningen, emotionele storingen, onthullende waarheden, etc. naar boven en confronteert je ermee. Wanneer het in het verleden is weggestopt, zorgt Pluto vroeg of laat voor een uitbarsting waardoor de confrontatie toch gebeurt. 

Energetische aspecten

We zitten in een transitie van aarde-energie naar luchtenergie. Hierdoor verandert alles waar je ooit op vertrouwd hebt. 

Alles gaat sneller. Waar je vroeger meerdere levens deed over karma (energetische levenslessen) oplossen, kan dit nu in een paar jaar. Je kunt snel grote sprongen voorwaarts maken, maar ook snel grote tegenslagen krijgen. Juist binnen ouder-kind relaties met veel karmische verbanden. 

Bestaande relaties veranderen en je gaat met veel meer focus nieuwe relaties aan. Dit komt doordat er bewustzijnslagen zijn ontstaan. Hierdoor doorzie je beter het bewustzijnsniveau van de ander. Ook wordt het steeds zichtbaarder als iemand in een andere bewustzijnslaag zit en je feitelijk niets meer met elkaar hebt. 

Herijking van relaties, ook ouder-kind relaties

Door een combinatie van al deze aspecten vindt er bij iedereen, bewust of onbewust, een herijking plaats. Wie ben ik? Wat wil ik? Welke waarden heb ik? Hoeveel vrijheid en autonomie heb ik en wat heb ik nodig? En welke (familie)relaties die ik heb, passen hier (nog) bij?

Bij het zoeken naar een nieuw evenwicht, kan het zijn dat je een keuze maakt die tijdelijk is in plaats van definitief. Bijvoorbeeld dat je een relatie beëindigt omdat je nu meer ruimte en vrijheid nodig hebt om bepaalde zaken in jezelf op te helderen of op te lossen. Of dat je een relatie beeïndigt omdat je (onbewust) als spiegel voor de ander fungeert die iets in zichzelf op te lossen heeft. 

Confrontatie met jezelf

Door al deze aspecten zijn met name 2023 en in mindere mate 2024 de jaren van confrontatie met jezelf. Wat je in het verleden hebt weggestopt of niet hebt gezien of willen zien, krijg je voorgeschoteld. Onder meer via je familierelaties. Bij de uitwerking van een karma-situatie zijn immers 2 karmische rollen nodig: degene die het veroorzaakt en degene die het overkomt.

Wanneer je kind jou niet meer wil zien en je niet begrijpt waarom, kan het goed zijn dat het wordt gedreven door bovenstaande aspecten. 

 • Bijvoorbeeld omdat je kind zoekende is naar een nieuw evenwicht en gezien wil worden om wie hij of zij in essentie is in plaats van de rol die het binnen het gezin heeft.
 • Of dat je zelf bepaalde levenslessen te leren hebt en dat je kind de spiegel is. In dit geval heeft je kind de karmische rol van veroorzaker op zich genomen en ‘dwingt’ hij of zij je door de relatie te beeïndigen om deze levensles aan te gaan en dit deel in jezelf op te lossen.
 • Het kan ook zijn dat jullie verschillende bewustzijnsniveaus hebben op tal van gebieden waardoor je kind zich niet langer begrepen voelt of zich niet meer thuisvoelt binnen het gezin

Verandering begint bij jezelf

Je kunt de ander niet veranderen, jezelf wel. Hoewel het natuurlijk erg verdrietig en pijnlijk is als je kind je niet wil zien, en het ook echt onbegrijpelijk kan voelen, zijn er wel degelijk dingen die je kunt doen om de situatie voor jezelf dragelijker te maken én jouw deel aan te pakken. 

“Wees jezelf - Het helpt wanneer je start met jezelf te zijn, dan kost het geen energie om je anders voor te doen. Mensen uit je omgeving die niet accepteren wie jij bent, zijn het niet waard om energie in te steken.

Lastig verhaal wanneer het je ouders zijn. Al minder wanneer het familie is. En al helemaal niet als het de samenleving is waarin jij je omgeeft.

Het langste stuk van je leven, leef je onder eigen verantwoordelijkheid. Neem die verantwoordelijkheid wanneer je omgeving je belemmert om jezelf te zijn."

Spirituele boeken

Deze boeken geeft stuk voor stuk inzicht over de energetische relaties die jij hebt met je familie:

 1. Je zijn: hoe energie werkt, ook binnen de familie
 2. Je wil: hoe (familie)systemen werken en hoe metafysische wetten en krachten daarop werken
 3. Je last: de invloed van karma op je leven, waaronder familiekarma
Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

 • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
 • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
 • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

 • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
 • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
 • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

 • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
 • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
 • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Online sessie, incl. healing: specifiek gericht op familie(perikelen)

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

“Het is geen mysterie, het is het wonder dat leven heet waardoor er magische momenten ontstaan."