Menu👇

Wat is een familiesysteem?

Hoewel jij een individu bent, ben je ook onderdeel van meerdere familiesystemen. Het familiesysteem van het gezin waar je in opgegroeid bent. Daarnaast maak je onderdeel uit van het systeem van de rest van je familie en eventuele aangetrouwde familie(s). Maar ook families uit andere levens. 

Welke invloed heeft een familiesysteem?

Alles is opgebouwd uit systemen. Jijzelf ook. Denk aan je immuunsysteem, je energiesysteem of je hoofdchakra’s die je besturingssysteem vormen. Elk systeem waar jij onderdeel van uitmaakt, aan deelneemt of een verbintenis mee hebt, is van invloed op jou. Zoals het gezinsysteem en familiesysteem. 

Jij hebt een energieveld, anderen binnen het systeem ook. Deze energievelden resoneren met elkaar en vormen samen een nieuw energieveld en daarmee een collectief bewustzijn. Binnen het collectief bewustzijn bestaan er overtuigingen, bijvoorbeeld over hoe jij je hoort te gedragen binnen het gezin.

Op basis hiervan vervul je rollen, bijvoorbeeld die van oudere zus of kleiner broertje. Aan elke rol kleven verwachtingspatronen en overtuigingen waar je aan moet voldoen. Bijvoorbeeld, als grotere zus hoor je zorgzaam te zijn voor je kleinere broertje. 

Naast het collectief bewustzijn binnen het familiesysteem heeft het systeem zelf ook een bewustzijn: het familie-eenheidslichaam. De energie hiervan komt voort uit de oorsprong van het systeem en de idealen en overtuigingen die daarachter zitten. Binnen een familie gaat dit generaties en daarmee honderden jaren terug. Het bewustzijn van het familie-eenheidslichaam is leidend en wordt gevoed door het collectief bewustzijn.  

Dit maakt dat het soms heel lastig kan zijn om als familie te veranderen. Omdat het zo verankerd zit in het familiesysteem. Toch is dit wel degelijk mogelijk. Via een healing kun je het familie-eenheidslichaam en collectief bewustzijn updaten naar wie jullie nu zijn en de levenslessen die jullie nu hebben.  

Welke ruimte heb jij binnen jouw familiesysteem?

Daarnaast hebben systemen een zwaartemiddelpunt. Bij ‘kleine systemen’ zoals het gezinssysteem heeft elk gezinslid een behoorlijke invloed op het systeem en welke kant het op beweegt. 

Wanneer het gezamenlijke doel helder is en elk gezinslid daaraan meewerkt, beweegt het systeem evenwichtig die kant op. Wanneer er tegenstrijdige belangen zijn of het gezamenlijk doel niet duidelijk is en elk gezinslid een andere kant op beweegt, wordt ook het zwaartemiddelpunt heen en weer geslingerd, en komt het gezin als geheel niet vooruit. 

Ter illustratie: stel de vader binnen het gezin wil carrière maken, besteedt al zijn tijd en aandacht aan zijn werk en stelt zijn gezin op de tweede plaats. Wanneer de overige gezinsleden deze situatie accepteren, zich hiernaar schikken en (onbewust) meewerken aan de carrière van de vader, beweegt het systeem als geheel richting dat doel. Maar, stel dat de moeder van het gezin zelf ook carrière wil maken en de kinderen in het gezin aandacht willen, dan beweegt iedereen binnen het gezin een andere kant op. En verschuift het zwaartemiddelpunt niet of in elk geval minder snel in de richting van het doel van de vader. Wat erin resulteert dat de vader in zijn werk ook niet de stappen kan maken die hij voor zichzelf voor ogen heeft. Of dat dit ten koste gaat van anderen binnen het gezin.

Er is dus continu een wisselwerking tussen de plek die jij binnen de familie krijgt en de ruimte die je zelf neemt.

Jij als individu krachtiger binnen het systeem

Door je los te maken van de projecties voortkomend uit familierollen, ontstaat er meer ruimte voor jou als individu. Waardoor jij als persoon krachtiger staat binnen het geheel van de familie en je meer ‘onderhandelingsruimte’ hebt in de continue wisselwerking. 

Via een healing kun je belemmerende familiepatronen oplossen die jij niet nodig hebt om je levenslessen te leren. Dit komt aan bod tijdens het healingprogramma Familie. Dit programma bestaat uit 4 healingen: Karma oplossen, Jij binnen jouw familiesysteem, Energie in de familielijn (7 generaties) en een persoonlijke healing specifiek gericht op issues binnen jouw familie. 

“Wees jezelf - Het helpt wanneer je start met jezelf te zijn, dan kost het geen energie om je anders voor te doen. Mensen uit je omgeving die niet accepteren wie jij bent, zijn het niet waard om energie in te steken.

Lastig verhaal wanneer het je ouders zijn. Al minder wanneer het familie is. En al helemaal niet als het de samenleving is waarin jij je omgeeft.

Het langste stuk van je leven, leef je onder eigen verantwoordelijkheid. Neem die verantwoordelijkheid wanneer je omgeving je belemmert om jezelf te zijn."

Spirituele boeken

Deze boeken geeft stuk voor stuk inzicht over de energetische relaties die jij hebt met je familie:

 1. Je zijn: hoe energie werkt, ook binnen de familie
 2. Je wil: hoe (familie)systemen werken en hoe metafysische wetten en krachten daarop werken
 3. Je last: de invloed van karma op je leven, waaronder familiekarma
Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

 • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
 • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
 • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

 • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
 • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
 • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

 • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
 • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
 • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Online sessie, incl. healing: specifiek gericht op familie(perikelen)

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

“Het is geen mysterie, het is het wonder dat leven heet waardoor er magische momenten ontstaan."