Menu👇

Het collectief bewustzijn, wat is dat?

Alles wat leeft en groeit, heeft een bewustzijn dat informatie en ervaringen overdraagt via energie. Het collectief bewustzijn is een energieveld dat tot stand komt door alle energievelden binnen het collectief. Ook jouw energieveld. 

Wanneer er bijvoorbeeld veel mensen bij elkaar in de buurt zijn, ontstaat er uit deze verschillende energievelden een gezamenlijk energieveld; het collectief bewustzijn. Oftewel: waar je mee omgaat, word je door besmet. Je hebt dus je eigen energiesysteem met trillingsfrequentie én de resonantie van systemen waar jij (tijdelijk) onderdeel van uitmaakt.

Collectief bewustzijn van systemen

Alles is energie en heeft een bewustzijn. Zo ook systemen, zoals je familiesysteem, het bedrijf waar je werkt of de maatschappij waar je een onderdeel van uitmaakt. Door alle energievelden binnen het systeem ontstaat er een nieuw energieveld en daarmee een collectief bewustzijn. Binnen het collectief bewustzijn bestaan er overtuigingen.

Wat beïnvloedt het collectief bewustzijn?

Plek op aarde

Het collectief bewustzijn heeft een direct verband met de plek op aarde. Dit heeft onder meer te maken met:

 • aardstralen en energielijnen
 • grondsoort
 • historie van de plek
 • cultuur van de mensen (die geleefd hebben) op die plek

De energie van wat zich op een plek afspeelt of heeft afgespeeld, is aanwezig en van invloed op de energie van het collectief bewustzijn. Op plekken waar bijvoorbeeld veel gevochten is, is de angst en strijd nog voelbaar aanwezig. Hierdoor is er geen of minder ruimte voor ontwikkeling. Ten opzichte van plekken waarbij dit anders is, lijkt het alsof het een compleet andere wereld en tijd is.

Energie op aarde

Op aarde vindt er een transitie plaats van aarde-energie naar luchtenergie. Waar dimensies eerder gescheiden waren, wordt dat nu minder. De dimensies worden beter waarneembaar. In deze overgangsfase vallen de filters die ieder mens om zich heen heeft geleidelijk weg waardoor er meer zichtbaar wordt. Deze informatie dringt op den duur ook door tot het collectief bewustzijn. De interpretatie ervan en hoe men ermee omgaat, is weer sterk afhankelijk van de plek op aarde.

Welke invloed heeft het collectief bewustzijn op jou?

Jouw energiesysteem heeft een trillingsfrequentie. Datzelfde geldt voor alles wat jij meemaakt, alles wat jij binnenkrijgt en alles waar jij je mee omringt. Dit kan een positieve invloed hebben, maar ook negatief. Hoe hoger de trillingsfrequentie van jouw eigen energiesysteem is, hoe minder je wordt beïnvloed door resonanties van andere systemen. Hoe lager je trillingsfrequentie, hoe meer invloed energie van buiten jezelf op jou en jouw leven heeft.

Los daarvan heb je overtuigingen binnen het collectief bewustzijn. Wanneer een grote groep mensen een bepaalde mening over iets heeft, is het gemakkelijker om dit voor waar aan te nemen. Nadenken kost ontzettend veel kostbare energie. Hierdoor leven veel mensen op aannames. Als iemand iets beweert, dan zal het wel zo zijn. Het gevaar dreigt dat je goedgelovig wordt en daardoor keuzes maakt die je uiteindelijk meer energie kosten. Of waardoor je niet naar je eigen intuïtie luistert. Wanneer dit vaak gebeurt, sluit je jouw eigen innerlijk weten of voelen af, waardoor je gaandeweg steeds onbewuster wordt. En weer meer onder invloed staat voor energie van buitenaf. De welbekende negatieve spiraal.

Je losmaken van de energie van het collectief bewustzijn

Je kunt dit doorbreken door te werken aan je eigen trillingsfrequentie. Want hoe meer je in je eigen kracht staat, hoe minder makkelijk je te beïnvloeden bent; de positieve spiraal. Dit doe je onder meer door via de energetische oefeningen en door bewust hogere metafysische wetten en krachten in te zetten. 

Wil jij volledig in je kracht komen te staan? Volg dan de opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

 • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
 • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
 • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

 • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
 • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
 • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

 • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
 • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
 • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Alles over:

“Volledig bewust zijn binnen je bewustzijn, dat is je ideale levenspad.”