Het collectief bewustzijn, wat is dat?

Alles wat leeft en groeit, heeft een bewustzijn dat informatie en ervaringen overdraagt via energie. Het collectief bewustzijn is een energieveld dat tot stand komt door alle energievelden binnen het collectief. Ook jouw energieveld. 

Wat beïnvloedt het collectief bewustzijn?

Plek op aarde

Het collectief bewustzijn heeft een direct verband met de plek op aarde. Dit heeft onder meer te maken met:

  • aardstralen en energielijnen
  • grondsoort
  • historie van de plek
  • cultuur van de mensen (die geleefd hebben) op die plek

De energie van wat zich op een plek afspeelt of heeft afgespeeld, is aanwezig en van invloed op de energie van het collectief bewustzijn. Op plekken waar bijvoorbeeld veel gevochten is, is de angst en strijd nog voelbaar aanwezig. Hierdoor is er geen of minder ruimte voor ontwikkeling. Ten opzichte van plekken waarbij dit anders is, zoals Nederland, lijkt het alsof het een compleet andere wereld en tijd is.

Energie op aarde

Op aarde vindt er een transitie plaats van aarde-energie naar luchtenergie. Waar dimensies eerder gescheiden waren, wordt dat nu minder. De dimensies worden beter waarneembaar. In deze overgangsfase vallen de filters die ieder mens om zich heen heeft geleidelijk weg waardoor er meer zichtbaar wordt. Deze informatie dringt op den duur ook door tot het collectief bewustzijn. De interpretatie ervan en hoe men ermee omgaat, is weer sterk afhankelijk van de plek op aarde.

Welke invloed heeft het collectief bewustzijn op jou?

Jouw energiesysteem heeft een trillingsfrequentie. Datzelfde geldt voor alles wat jij meemaakt, alles wat jij binnenkrijgt en alles waar jij je mee omringt. Wanneer er bijvoorbeeld veel men­sen bij elkaar in de buurt zijn, ontstaat er uit deze verschillende energievelden een gezamenlijk energieveld; waar je mee omgaat, word je door besmet. 

Los daarvan heb je overtuigingen binnen het collectief bewustzijn. Wanneer een grote groep mensen een bepaalde mening over iets heeft, is het gemakkelijker om dit voor waar aan te nemen. Nadenken kost ontzettend veel kostbare energie. Hierdoor leven veel mensen op aannames. Als iemand iets beweert, dan zal het wel zo zijn. Het gevaar dreigt dat je goedgelovig wordt en daardoor keuzes maakt die je uiteindelijk meer energie kosten. Of waardoor je niet naar je eigen intuïtie luistert. Wanneer dit vaak gebeurt, sluit je jouw eigen innerlijk weten of voelen af, waardoor je gaandeweg steeds onbewuster wordt. En weer meer onder invloed staat voor energie van buitenaf. De welbekende negatieve spiraal.

Je bewustzijn vergroten

Je kunt dit stoppen door in je lichaam te zijn, te gronden en je energieveld af te schermen. Bekijk de oefeningen die we speciaal hiervoor ontwikkeld hebben, lees het artikel ‘Bewustzijn vergroten’ en bekijk de video over bewustzijn, bewustzijnsniveaus, bewustzijnslagen en waarom het steeds belangrijker wordt om bewust door het leven te gaan.