Menu👇

Met welke energie van geld ben jij verbonden?

We hebben allemaal een relatie met geld. Maar, wist je dat de energie waarmee je geld verdient (of ontvangt), de energie waaraan je het besteedt en de overtuigingen die je hebt rondom geld van invloed zijn op jouw energie en daarmee een behoorlijke impact hebben op jouw carrière en leven? Lees hoe dat zit. 

De één ziet geld als pure noodzaak om te overleven; om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Voor de ander is geld een middel om geluksmomenten te kunnen kopen, zoals een vakantie of dagje uit. Sommigen zien geld als duistere energie; een machtsmiddel om mensen onder controle te houden. Anderen zien geld juist als middel om vrijheid te creëren. In allemaal zit een kern van waarheid. 

Wat is geld en wat wordt er bedoeld met de energie achter geld?

Feitelijk is geld een fysiek middel dat een energie-uitwisseling representeert. De intentie van de energie-uitwisseling en de vorm waarin dit zich uit, zijn bepalend voor de energie achter het geld. 

De energie-uitwisseling behoort een win-win-situatie te zijn. Wanneer jij toegevoegde waarde aan een ander persoon of een bedrijf levert, mag je daar toegevoegde waarde voor terugvragen. Het is een uitwisseling van energie, geld is slechts de vorm waarin dat gebeurt. Vroeger waren er andere ruilmiddelen en wellicht dat het in de toekomst weer andere vormen aanneemt. In de kern maakt het niet uit of het geld of iets anders is dat beide partijen als waardevol beschouwen. 

“Je hebt een gezonde relatie met geld als er een goede balans is tussen geven en nemen in het verkrijgen en besteden van geld waarbij dit in harmonie is met jouw levensdoel, karma en levenslessen."

Is geld negatief of duister?

Er ontstaat negativiteit rondom geld als er een disbalans ontstaat. Dit kan op verschillende vlakken, bijvoorbeeld als je jouw hele hebben en houwe inzet (al je energie geeft) en als compensatie nog niet eens voldoende terugkrijgt om in je eerste levensbehoeften te kunnen voorzien (te overleven). Of als de intentie niet gericht is op een gelijkwaardige energie-uitwisseling, maar puur op het creëren van geld (al dan niet voor persoonlijk gewin). Een voorbeeld ter verduidelijking: 

Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat, krijgt het aandeelhouders die vooral gericht zijn op zoveel mogelijk winst maken, dus het beleid en de koers van het bedrijf worden daarop aangepast. Vaak gaat dit ten koste van de kwaliteit van de producten of diensten, samenwerkende partners en personeel. De intentie van de energie-uitwisseling verandert en het raakt uit balans. Hierdoor ontstaat er een ingang voor duistere energie om op aan te haken. Waardoor de rol van geld steeds groter wordt wat kan leiden tot uitbuiting, onderdrukking, etc. 

Winst uit beleggen of passief inkomen

Hoe zit het dan met inkomsten zonder enige vorm van tegenprestatie? Wanneer jij je verbindt aan een vorm die puur gericht is op het creëren van geld zonder enige vorm van tegenprestatie, dan ontstaat er een disbalans in de uitwisseling van energie (nemen). Overigens hoeft dit niet negatief te zijn. Met de intentie waarmee je dit besteedt, kun je dit compenseren zodat er weer een balans ontstaat. 

Levensdoel en geld maken

Toch is deze vorm van geld verkrijgen niet voor iedereen passend. Dit heeft te maken met je levensdoel, karma en levenslessen. Een persoonlijk voorbeeld ter verduidelijking: 

In mijn studententijd heb ik een uitvinding gedaan. Ik heb daar toen een patent voor aangevraagd. Die aanvraag duurde maanden. Vlak voor de deadline kreeg ik een afwijzing met een folder met daarin: NIEUW mijn uitvinding met mijn beschrijving…En ik heb nog zo’n moment in mijn leven gehad. 

Je kunt daar heel moeilijk over doen, maar voor mij was het een teken dat het niet de bedoeling was dat ik op die leeftijd op die manier een flinke klap geld zou verdienen. Niet omdat ik dat niet verdien of het me niet gegund is, maar omdat zo’n financiële rijkdom een andere levensstijl met zich meebrengt en je daardoor niet wordt uitgedaagd om een bepaalde richting op te bewegen. In mijn leven past dus geen financiële rijkdom die mijn persoonlijke rijkdom belemmert.

Voor mij is het veel passender om te werken aan een passief inkomen waarbij er wel een gebalanceerd energie-uitwisseling is en wat mijn kernwaarden representeert, zoals onze boeken en online sessies. We hebben dat met veel zorg en aandacht ontwikkeld (energie ingestopt) en we krijgen van veel mensen terug dat het hen helpt hun leven te veranderen (toegevoegde waarde voor die persoon; win-win). 

Wij hebben er bijvoorbeeld ook voor gekozen om de boeken zelf uit te geven en vrijwel alleen via onze eigen website aan te bieden. Dit omdat we ons niet willen verbinden aan de energie van commerciële partijen als Bol.com en Amazon.com die alles en iedereen tegen elkaar uitspelen en zelf de grootste winst pakken. 

Overtuigingen

De manier waarop je tegen geld aankijkt en wat jij jezelf waard vindt, zijn bepalend voor jouw flow van geld. Wanneer jij jezelf laag in de markt prijst omdat je denkt dat jij (of jouw product of dienst) niet meer waard bent, dan creëer je zelf een blokkade op je flow van inkomsten. Dat in tegenstelling tot als jij je product of dienst tegen een lage prijs aanbiedt omdat het dan voor iedereen beschikbaar is en je ervan overtuigt bent dat je er grote hoeveelheden van gaat verkopen. 

Wil jij werken aan een overvloed die passend is bij wie jij bent en wat jouw doel is? Lees het boek Je wil. Hierin staat de werking van metafysische wetten beschreven en hoe jij deze met je overtuigingen en gedachten, en met je houding en gedrag activeert. Ook staat uitgelegd hoe intenties werken en hoe je dit voor jezelf uitzet in een energetische campagne

Energie waaraan je het geld besteedt

Naast het verkrijgen van geld, speelt ook het besteden ervan een rol. Koop jij producten van of bij bedrijven waarvan je weet dat die gericht zijn op het maken van winst ten koste van alles? Besteed je het alleen aan jezelf en je eigen plezier? Doe je er iets mee waardoor je een ander helpt in zijn of haar levensproces? Of geef je het überhaupt niet uit, omdat je het geld dat je hebt, wilt behouden? En waarom doe je dit zo, heb je daar al eens over nagedacht?

Gezonde relatie met geld

Je hebt een gezonde relatie met geld als er een goede balans is tussen geven en nemen in het verkrijgen en besteden van energie (in de vorm van geld) waarbij dit in harmonie is met jouw levensdoel, karma en levenslessen. 

Dit is bekeken vanuit het grotere geheel; van al je levens, dus niet alleen dit leven. Het is belangrijk om te beseffen dat energie nooit verloren gaat en altijd bij je terugkomt. In dit leven, via situaties die op je pad komen, of in andere levens, via karma. 

Tot slot

Wanneer je oprecht leeft en iets voor een ander doet dat bijdraagt aan zijn of haar levensproces, krijg je er goede en vreugdevolle momenten voor terug. Het hoeft dus lang niet altijd in de vorm van geld te zijn. Je gidsen en spirits staan verder af van de fysieke werkelijkheid waarin je ook gewoon geld nodig hebt om te kunnen leven. Soms kan het dus handig zijn om ze hieraan te helpen herinneren. 

18 oktober start opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap

Wil je niet steeds meebewegen met of opgeslokt worden door andermans energie, keuzes en emoties? Maar wil je ontdekken wie jij bent en wat jij wil, leren bij jezelf te blijven, eigen keuzes te maken en grenzen te herkennen en aangeven? Wil je dingen in jezelf oplossen, zodat je kunt groeien en je leven kunt omvormen naar aangenaam leven zoals jij wil? Doe de opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap.

Er is beperkt plek, meld je nu aan.

Lees verder

Nog enkele plekken healingprogramma Wie ben ik | Hogere zelf

Jezelf welkom voelen, acceptatie van wie jij in essentie bent en liefde voor jezelf. Tijdens dit healingprogramma word je meer jezelf. Met de healingen verwijderen we niet-eigen energie. Daarnaast leer jij jouw authentieke zelf ontdekken, het onderscheid kennen tussen wat wel en wat niet van jou is, en te handelen vanuit je ware zelf (je hogere zelf). Hierdoor ervaar je meer rust en ontspanning in jezelf, en geef je meer sturing aan je leven.

Lees verder
Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

  • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
  • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
  • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

  • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
  • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
  • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Uitgelicht: Meditatie-healingen

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

Online sessie, incl. healing: kijken wanneer het jou uitkomt

Slechts 12,50 euro per sessie. 

Je ziel

Je ziel is je ware zelf, en dit is een onderdeel van je hogere zelf. Je ziel heeft het bewustzijnsniveau dat passend is voor je zielsmissie.

Lees verder