Menu👇

Shift van 3e naar 5e dimensie?

Er zijn talloze berichten waarin staat dat mensen shiften van 3D naar 5D. De 5e dimensie, waarin liefde en compassie centraal staat. Hierbij wordt gerefereerd aan de Golden age waarnaar we onderweg zijn. Volgens deze berichten moet je alles met liefde benaderen om je eigen trillingsfrequentie te verhogen en zodoende ook in de frequentie van de 5e dimensie terecht te komen. Klopt dat wel?

Hoe zit het nou precies met dimensies?

Alle dimensies en realiteiten zijn er altijd al. Dat verandert niet doordat de trillingsfrequentie op aarde wijzigt. Door de verschuiving van aarde-energie naar luchtenergie worden verschillende dimensies wel beter zichtbaar en merkbaar. Filters die mensen om zich heen hebben vallen weg. Hierdoor worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat er meer is dan alleen het fysieke bestaan op aarde. 

En de Golden Age?

De golden age is één van de cycli uit de Hindu kalender van 24.000 jaar. Deze kalender onderkent 4 ages:

 1. Golden Age – Satya Yuga, 4800 jaar
 2. Silver Age – Treta Yuga, 3600 jaar
 3. Bronze Age – Dwapara Yuga, 2400 jaar
 4. Iron Age – Kali Yuga, 1200 jaar
24000 Years life cycles of earth
Bron: Yagananda.com.au

2022 is in de Bronze age, de Golden age start in 7.698. Dit betekent dat we nog veel dichterbij de ‘darkness’ van de Iron age dan bij ‘the light’ van de Golden age zitten. Volledige wereldvrede, onbaatzuchtigheid en respect voor iedereen is dan ook niet van deze tijd.  

Energiefrequentie van liefde

Emoties en gevoelens hebben een eigen frequentie. Het een hoger dan het ander. Zo heeft angst een lagere frequentie dan vertrouwen. En liefde een hogere frequentie dan haat. Maar, dat wil niet zeggen dat je altijd vol liefde op alles en iedereen moet reageren om je eigen trillingsfrequentie hoog te houden. Wanneer iemand je belazert, beledigt of onrecht aandoet, ervaar je wel degelijk andere gevoelens. Die energie moet je ontladen om ervoor te zorgen dat je het niet opkropt in je energiesysteem of dumpt in een ander.  

Alles is liefde, is een vorm van vluchtgedrag wat je belemmert om de dingen aan te pakken. Oftewel, verlamd door verliefdheid. Daarnaast is de trillingsfrequentie van vreugde hoger dan die van liefde. En vanuit vreugde ontstaat geluk. 

Transitie van energie en wat betekent dat voor mij?

Door de transitie van aarde-energie naar luchtenergie gaat alles veel sneller.  Heel veel levenslessen kunnen snel opgelost worden en je kunt snel dingen bereiken; manifesteren. Positief of negatief. Afhankelijk van hoe je het zelf (onbewust) stuurt. 

Lees meer over transitie van energie

18 oktober start opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap

Wil je niet steeds meebewegen met of opgeslokt worden door andermans energie, keuzes en emoties? Maar wil je ontdekken wie jij bent en wat jij wil, leren bij jezelf te blijven, eigen keuzes te maken en grenzen te herkennen en aangeven? Wil je dingen in jezelf oplossen, zodat je kunt groeien en je leven kunt omvormen naar aangenaam leven zoals jij wil? Doe de opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap.

Er is beperkt plek, meld je nu aan.

Lees verder

Nog enkele plekken healingprogramma Wie ben ik | Hogere zelf

Jezelf welkom voelen, acceptatie van wie jij in essentie bent en liefde voor jezelf. Tijdens dit healingprogramma word je meer jezelf. Met de healingen verwijderen we niet-eigen energie. Daarnaast leer jij jouw authentieke zelf ontdekken, het onderscheid kennen tussen wat wel en wat niet van jou is, en te handelen vanuit je ware zelf (je hogere zelf). Hierdoor ervaar je meer rust en ontspanning in jezelf, en geef je meer sturing aan je leven.

Lees verder
Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

 • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
 • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
 • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

 • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
 • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
 • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

 • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
 • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
 • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Uitgelicht: Meditatie-healingen

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

Online sessie, incl. healing: kijken wanneer het jou uitkomt

Slechts 12,50 euro per sessie. 

Je ziel

Je ziel is je ware zelf, en dit is een onderdeel van je hogere zelf. Je ziel heeft het bewustzijnsniveau dat passend is voor je zielsmissie.

Lees verder