Menu👇

Non-dualiteit of individualiteit, of allebei?

Volgens velen staat non-dualiteit, oftewel non-dualisme, gelijk aan eenheid en verbondenheid waarbij er geen individualiteit, of ego, bestaat. Maar klopt dit wel? Of bestaan eenheid en individualiteit naast elkaar? In dit artikel gaan we hier dieper op in. 

Non-dualiteit en non-dualisme, wat is dat eigenlijk?

Non-dualiteit en non-dualisme gaan uit van eenheid. Alles komt voort uit één bron en is met elkaar verbonden. Bij non-dualiteit ligt de focus op het universele en niet op het persoonlijke; eigen wil zou niet bestaan. Dualiteit is aangeleerd. Het ego zou een gevoel van identiteit geven wat je moet zien los te laten omdat het zich vooral zou willen bewijzen. Hier begint een aantal dingen door elkaar te lopen. We bespreken het één voor één.  

Alles is met elkaar verbonden en komt voort uit één bron

In ons boek Je wil schrijven we hier onder meer over: het hele universum is opgebouwd uit structuren. Van hele grote structuren, zoals het zonnestelsel, tot hele kleine structuren, zoals de structuur van jouw cellen. Alles is een structuur en onderdeel van een grotere structuur; oftewel systeem. 

Als mens ben jij opgebouwd uit systemen, zoals je energiesysteem en immuunsysteem. Al deze verschillende systemen vormen samen één geheel, waarbij er een goede samenwerking nodig is; ‘Wet van eenheid’. Het werkt binnen de microkosmos en de macrokosmos. Deze wet zorgt ervoor dat bijvoorbeeld organen (die elk een eigen geest en ziel hebben) zich verenigen om samen als één systeem in je fysiek lichaam te werken.

Daarnaast is er de ‘Wet van één’. Deze wet zorgt voor harmonie en balans. Zodra er een scheiding ontstaat treedt de lagere ‘Wet van scheiding’ in werking raakt het in onbalans en ontstaat er chaos. 

De buitenwereld zoals jij die ervaart komt voort uit je eigen binnenwereld. Je opvoeding, dingen die je hebt meegemaakt, normen en waarden, etc. bepalen tezamen met welke bril jij naar situaties kijkt en hoe je deze interpreteert. En met jouw binnenwereld creëer je jouw buitenwereld. Onder meer doordat je met je overtuigingen, gedachten, houding en gedrag metafysische wetten en krachten activeert die situaties uitwerken. 

Is dualiteit aangeleerd?

De aarde is een plek van dualiteit waarbij het recht van de sterkste geldt. Dit zie je in alle facetten van de natuur. Het is ook nodig, om een leerschool te kunnen zijn. Je hebt donker nodig om het licht te kunnen zien. Het is dus niet aangeleerd, het is een natuurlijk fenomeen. 

Het ego geeft een gevoel van identiteit en popt op in ons bewustzijn, is dat zo?

Dit klopt niet. Ja, je bent een energiesysteem met een bewustzijn dat onderdeel uitmaakt van het universeel bewustzijn, maar je individualiteit komt voort uit de ‘Wet van één’ en de ‘Wet van de geest’, en heeft een hele belangrijke functie. 

Jouw chakrasysteem bestaat uit 12 hoofdchakra’s: 7 in je fysiek lichaam en 5 erbuiten. Die erbuiten zorgen voor de verbinding tussen je verschillende lichamen en de connectie met je hogere zelf. Je 10de chakra is verbonden met je spiritueel lichaam. Dit chakra zorgt ervoor dat je binnen het universeel bewustzijn individualiteit ervaart. 

Energie is informatie. De informatie waar jij bij kunt, is daarmee potentieel oneindig. Wanneer je volledig openstaat, is er oneindig veel informatie (energie) die op je afkomt. Zowel van bewustzijn hier op aarde, als daarbuiten. Je hebt jouw individualiteit dus nodig om binnen de oneindigheid van het universeel bewustzijn onderscheid te maken in waar informatie vandaan komt en hier filters in aan te brengen. 

Moet je het ego loslaten om bij je ware zelf te komen?

Hier is een nuance op zijn plaats. Zoals beschreven zorgt het ego niet voor individualiteit zoals wordt verondersteld in non-dualiteit en non-dualisme. De term ego is sowieso discutabel, zeker als het doelt op het totaal van je houding, gedragingen en emoties. 

Je kunt namelijk een heleboel verschillende rollen en toonbeelden voor jezelf creëren; oftewel alter ego’s. Besef dat je net als een acteur persoonlijkheden kunt creëren en dat die activeren wanneer je een bepaalde houding aanneemt. Op het moment dat het comfortabeler voelt om je anders voor te doen dan je bent, leef je jouw eigen leven niet meer. 

Zodra het je niet meer lukt om te leven zonder de alter ego’s, wordt je leven stuurloos; je vindt geen geluk meer wanneer jij jezelf bent. Hierdoor ontstaan drempels die uiteindelijk obstakels of muren worden waar je niet meer doorheen kunt breken. Je sluit jezelf als het ware af voor wie je werkelijk bent. 

Kortom, maskers om je achter te verschuilen kunnen tijdelijk zinvol zijn, bijvoorbeeld om door een bepaalde periode heen te komen. Maar, laat het geen alter ego’s worden waardoor jij je afsluit voor wie je werkelijk bent. 

Is er geen scheiding tussen het zelf en het universum (nodig)?

Er zijn veel mensen die het eenheidsuitgangspunt van non-dualiteit of non-dualisme interpreteren als volledig openstellen voor het universum en opgaan in het geheel. Vrije wil zou niet bestaan. Deze interpretatie kan grote destructieve gevolgen hebben. 

Los van de oneindige hoeveelheid aan informatie, zoals hierboven beschreven, zijn wij niet de enige wezens in het universum. Net zoals er mensen zijn die niet het beste met je voor hebben, zo zijn er ook wezens die zich via jou op aarde willen manifesteren, zoals entiteiten. Wanneer jij je, zonder bescherming, volledig openstelt, ben je een toegang voor duistere energieën. 

Wanneer je geen individu zou zijn en geen vrije wil zou hebben, is het heel verleidelijk om alles buiten jezelf te plaatsen. Het is heel gemakkelijk en comfortabel om alles aan het lot toe te schrijven, aan dat het zo moet zijn. Terwijl je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Alles wat jij bereikt of wat jou overkomt, roep jij grotendeels over jezelf af. Bewust of onbewust. Je kunt er juist heel veel aan doen om het gericht te sturen in de richting die jij wil. Hoe je dat doet, lees je in het boek Je wil.

18 oktober start opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap

Wil je niet steeds meebewegen met of opgeslokt worden door andermans energie, keuzes en emoties? Maar wil je ontdekken wie jij bent en wat jij wil, leren bij jezelf te blijven, eigen keuzes te maken en grenzen te herkennen en aangeven? Wil je dingen in jezelf oplossen, zodat je kunt groeien en je leven kunt omvormen naar aangenaam leven zoals jij wil? Doe de opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap.

Er is beperkt plek, meld je nu aan.

Lees verder

Nog enkele plekken healingprogramma Wie ben ik | Hogere zelf

Jezelf welkom voelen, acceptatie van wie jij in essentie bent en liefde voor jezelf. Tijdens dit healingprogramma word je meer jezelf. Met de healingen verwijderen we niet-eigen energie. Daarnaast leer jij jouw authentieke zelf ontdekken, het onderscheid kennen tussen wat wel en wat niet van jou is, en te handelen vanuit je ware zelf (je hogere zelf). Hierdoor ervaar je meer rust en ontspanning in jezelf, en geef je meer sturing aan je leven.

Lees verder
Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

  • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
  • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
  • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

  • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
  • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
  • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Uitgelicht: Meditatie-healingen

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

Online sessie, incl. healing: kijken wanneer het jou uitkomt

Slechts 12,50 euro per sessie. 

Je ziel

Je ziel is je ware zelf, en dit is een onderdeel van je hogere zelf. Je ziel heeft het bewustzijnsniveau dat passend is voor je zielsmissie.

Lees verder