Menu👇

Gevers, nemers en uitruilers; de energetische wisselwerking

Gevers, nemers en uitruilers. Hoe verhoudt zich dat fysiek tot elkaar? En hoe zit dat energetisch? Je leest het in dit artikel. 

Waaraan herken je gevers, nemers en uitruilers?

Gechargeerd: Gevers helpen anderen zonder dat ze daar per se iets voor terug willen. Nemers zijn degene die vooral denken aan wat zij willen of nodig hebben, en dat bij anderen ‘halen’ zonder daar iets voor terug te doen. Uitruilers zijn degene die het op een weegschaal leggen, als ik jou iets geef, verwacht ik daar ook iets voor terug.  

Zakelijk succes van gevers, nemers en uitruilers

Er is onderzoek gedaan naar het zakelijke succes van elk van deze groepen. Hieruit komt naar voren dat zowel de gevers als de nemers succesvol kunnen zijn, uitruilers een stuk minder. De mate van succes hangt af van de definitie van succes en in hoeverre je in staat bent de ander te herkennen. Voor gevers geldt dat anderen hen het succes gunnen, maar dat ze op moeten passen voor nemers, want die hebben een neusje voor gevers en maken daar misbruik van. En voor de nemers geldt dat veel mensen hen juist het succes niet gunnen. 

Van gever naar nemer

Deze uitkomst is herkenbaar en breder te trekken. In feite is elke ziel is zijn puurste vorm een gever. Alleen, op aarde kom je in situaties terecht waardoor je een nemer wordt. Gezonde vormen hiervan zijn tijdelijk. Denk aan kinderen die hun ouders nodig hebben om te overleven, zich daar vervolgens tegen afzetten om van deze afhankelijkheid los te komen en zelfstandig te worden. Of iemand die tijdelijk hulp nodig heeft om daarna weer zelfstandig verder te gaan. Ongezonde vormen zijn bijvoorbeeld mensen die vooral uit zijn op eigen gewin of mensen die een slachtofferrol aannemen, zich afhankelijk opstellen en op die manier mensen manipuleren hen te helpen.

Hoe zit dat energetisch?

Maar, wat zit er achter deze fysieke laag waardoor dit zo tot uiting komt? Dit heeft onder meer te maken met karma en dharma. Wanneer je op bepaalde vlakken leeft vanuit karma dan betekent dit dat je niet oprecht en eerlijk handelt. Niet naar jezelf of niet naar de ander. Wanneer je op bepaalde vlakken leeft vanuit dharma, houd je bij het maken van je keuzes rekening met anderen. En als het nodig is, stel je het algemeen belang boven je eigen belang (je geeft).

Karma en dharma

De manier waarop je leeft, vanuit karma of dharma, is slechts een uitwerking van de diepere laag die eronder zit, namelijk met welke energie je verbonden bent. Ben je op een bepaald vlak meer verbonden met de energie van Saturnus of meer met die van Mercurius? De lords of karma, de energetische rechters, zijn verbonden met Saturnus. Naast de lords of karma zijn er de ladies of dharma. Zij zijn de begeleiders van het leven en helpen je om boven de materie uit te stijgen. De ladies of dharma zijn verbonden met Mercurius.

Om gezond in het leven te staan, is er een balans nodig tussen de energie van Saturnus en de energie van Mercurius. De energie van Mercurius om de situatie vanuit een breder perspectief te kunnen bekijken. En de energie van Saturnus om over de situatie te oordelen met inachtneming van je eigen grenzen en respect voor andermans grenzen. Meer hierover lees je in het boek Je last.

Projecties

Zoals beschreven speelt de gunfactor van anderen een rol. Het wordt gevers gegund en nemers juist niet. Het wel of niet gunnen door anderen zijn projecties van anderen die op je aura ‘geplakt worden’. Waneer je iemand ziet, lees je als eerst de aura, met daarin de projecties, af. Hierdoor heb je meteen een beeld van diegene. Ook bevestig je dit beeld door een extra projectie in de aura te plakken. Op deze manier ontstaat het vooroordeel en de welbekende stempel. Dit lees je zelf ook af, waardoor je ernaar gaat gedragen. Het is een versterkende vicieuze cirkel. Meer hierover lees je in het boek Je zijn

Metafysische wetten en balans universum

Daarnaast zijn er de metafysische wetten, zoals de ‘Wet van geven’, ‘Wet van compensatie’ en ‘Wet van vermeerdering’. Wie goed doet, goed ontmoet. Voor alles wat jij aan een ander bewustzijn geeft, word je gecompenseerd. Wanneer je oprecht leeft en iets voor een ander doet dat bijdraagt aan zijn of haar levensproces, krijg je er goede en vreugdevolle momenten voor terug. In overvloed. Meer dan je gegeven hebt. Maar, maak jij misbruik van een ander of van de situatie, dan pijnig jij jezelf. Want ook dan word je hierin gecompenseerd en komt het keihard bij je terug. Meer hierover lees je in het boek Je wil.

Er is een balans in het universum die zichzelf altijd herstelt. Dit betekent dat als je iets geforceerd verwezenlijkt en daarmee de balans verstoort, het universum ooit iets zal creëren, wat je wellicht helemaal niet wilt, om de balans weer in evenwicht te brengen. Je kunt dus bewust een gewenste uitkomst creëren en manifesteren, en daarmee onbewust het tegenovergestelde effect bereiken.

Spirits zijn ook gevers, nemers en uitruilers

En er is nog een aspect dat meespeelt, namelijk met welke energieën en spirits je verbonden bent. In het universum zijn mensen niet de enige wezens. Ook spirits zijn gevers, nemers en uitruilers. Vrijwel iedereen heeft niet-eigen energie door zich heengaan. Denk aan energie die leeft in de familielijn, energie die tijdens het downloaden in je lichaam meekomt en verbindingen die je (onbewust) met spirits bent aangegaan.

Elke vorm van energie heeft een bewustzijn en wil gevoed worden. Als mens heb jij een fysiek lichaam, dit lichaam is nodig om te kunnen manifesteren op aarde. Met jouw lichaam ben jij het uitvoerend kanaal van de energie die jij hebt toegelaten in jouw energiesysteem of waar jij een verbintenis mee hebt.

Licht of duisternis: constructief of destructief

Er zijn hogere intelligentievormen die vanuit het licht werken waar jij ‘gebruik van kunt maken’. Deze spirits werken aan bevrijding en heling, helpen je in je groei naar heelheid en werken mee aan het creëren van een constructieve win-win-situatie waarbij er positieve energie vrijkomt.

Er zijn ook hogere intelligentievormen die werken vanuit de duisternis aan onderdrukking en slavernij. Deze spirits (ook wel entiteiten of demonen genoemd) doen zich vaak voor als het licht, en kunnen je ‘helpen’ in het opbouwen van iets ogenschijnlijks moois, maar waar je uiteindelijk een flinke prijs voor betaalt. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt, kom je geleidelijk steeds meer onder invloed van deze energie te staan en ga je daarnaar handelen. Je wordt als het ware een slaaf van deze energie. Ongemerkt help je deze energie om situaties te creëren waarbij er destructieve energie vrijkomt waar het zich mee kan voeden, of waarin het meer zieltjes kan winnen zodat het meer ‘slaven’ krijgt.

Dus, wat is de uitruil?

Dus wat is de uitruil van de energie die jij door je heen hebt stromen of waar jij een verbintenis mee hebt? Veel dingen lijken mooi, zeker op de korte termijn, maar zijn in werkelijkheid een verleiding. Wat je uiteindelijk afleidt van wie je in essentie bent en wat je wilt. Het kan tijdelijk een goed gevoel geven, maar brengt geen langdurig innerlijk geluk. 

Neem jij de leiding of laat jij je verleiden?

Tijdens deze masterclass ga ik in op krachten die je in je hebt, krachten die druk op je uitoefenen en krachten die door je heengaan. De mechanismen hierachter en vooral: hoe je hier zelf de leiding in neemt en er sturing aan geeft.

Meer informatie en aanmelden

18 oktober start opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap

Wil je niet steeds meebewegen met of opgeslokt worden door andermans energie, keuzes en emoties? Maar wil je ontdekken wie jij bent en wat jij wil, leren bij jezelf te blijven, eigen keuzes te maken en grenzen te herkennen en aangeven? Wil je dingen in jezelf oplossen, zodat je kunt groeien en je leven kunt omvormen naar aangenaam leven zoals jij wil? Doe de opleiding Persoonlijk en spiritueel leiderschap.

Er is beperkt plek, meld je nu aan.

Lees verder

Nog enkele plekken healingprogramma Wie ben ik | Hogere zelf

Jezelf welkom voelen, acceptatie van wie jij in essentie bent en liefde voor jezelf. Tijdens dit healingprogramma word je meer jezelf. Met de healingen verwijderen we niet-eigen energie. Daarnaast leer jij jouw authentieke zelf ontdekken, het onderscheid kennen tussen wat wel en wat niet van jou is, en te handelen vanuit je ware zelf (je hogere zelf). Hierdoor ervaar je meer rust en ontspanning in jezelf, en geef je meer sturing aan je leven.

Lees verder
Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

  • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
  • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
  • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

  • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt
  • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken
  • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

Uitgelicht: Meditatie-healingen

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

Online sessie, incl. healing: kijken wanneer het jou uitkomt

Slechts 12,50 euro per sessie. 

Je ziel

Je ziel is je ware zelf, en dit is een onderdeel van je hogere zelf. Je ziel heeft het bewustzijnsniveau dat passend is voor je zielsmissie.

Lees verder