Menu👇

Hoe zit het nu eigenlijk met telepathie en gedachtekracht?

Telepathie is energetisch communiceren en gedachtekracht is met je gedachten creëren en manifesteren. Door de transitie naar luchtenergie neemt dit toe. Hoe kan dat en wat betekent dit voor mij? 

Alles is energie: ook telepathie en gedachtekracht

Zoals in het boek Je zijn beschreven, is alles energie en heeft alles een energiefrequentie. Door de transitie van aarde-energie naar luchtenergie vallen filters weg. Hierdoor worden dimensies beter zichtbaar, maar word je ook gevoeliger voor energie die niet van jezelf is, maar die je wel oppikt. 

Luchtenergie heeft een hogere trillingsfrequentie. Waar aarde veel meer aardend en fysiek is, is lucht veel (v)luchtiger. Deze energiefrequentie werkt veel meer op energetische informatie: telepathie en gedachtekracht. 

Telepathie: dat is nou toevallig, ik dacht net aan je

Steeds meer mensen hebben telepathische ervaringen zonder dat zij daar bewust mee bezig zijn. Een telepathische ervaring is bijvoorbeeld dat je aan iemand denkt en dat die persoon je ineens belt of voor je deur staat. Je hebt (onbewust) energetisch met die persoon gecommuniceerd. 

Gedachtekracht: ik dacht eraan en nu gebeurt het

De hogere energiefrequentie van luchtenergie werkt veel meer op gedachtekracht. Je hoeft het maar te denken en het gebeurt, of je hebt het. Dit kan heel positief uitwerken, maar ook heel negatief. Zeker omdat de metafysische wetten en krachten ook een snellere uitwerking hebben dan voorheen. 

Gedachtekracht bewust sturen

Het wordt dus steeds belangrijker om je gedachtekracht bewust te sturen. Via essentiële intenties en activeren van wetten en krachten. Hoe je dit doet, komt uitgebreid aan bod in het boek Je wil

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff.

Boek Je wil

Dit boek: 

  • geeft inzicht in de hiërarchie en werking van 42 metafysische wetten en krachten.
  • bevat oefeningen zodat jij leert om bewust hogere wetten in te zetten en zodoende de energetische setting te veranderen.
  • helpt je jouw vrouwelijke en mannelijke kracht in balans te krijgen zodat jij jouw levenskracht optimaal kunt benutten. 
Je last Van een harde les naar een stuwende kracht: transformeer je karma.

Boek Je last

Dit boek:

  • geeft inzicht in karma, het ontstaan ervan en hoe het tot uiting komt

  • staat vol voorbeelden van karma-situaties en uitwerkingen om het concreet te maken

  • bevat healingoefeningen waarmee jij jouw karma vermindert en de last die daaruit is voortgekomen, (deels) kunt helen

De sprekende voorbeelden geven je een inkijk in wat een healing is en wat er tijdens healingen naar voren komt.

€ 22,50 incl. btw en verzending in NL. 

Uitgelicht: Meditatie-healingen

Alles over:

Aanbod healingprogramma's en spirituele opleidingen

Wat jij wil | Workshop, incl. healing

Tijdens deze workshop begeleiden we je om bij de essentie te komen van wat jij wil en wat daarvoor nodig is. We gaan zowel energetisch als analytisch en praktisch aan de slag met essentiële intenties, herijken van je leven daaraan en uitzetten van jouw energetische campagne.

Lees verder

Online sessie, incl. healing: kijken wanneer het jou uitkomt

Slechts 12,50 euro per sessie.