Magie van symbolen en rituelen

Een amulet of talisman; hoe kan een voorwerp geluk brengen, bescherming bieden tegen gevaar, ziekte of ongeluk? Of juist het tegenovergestelde? En hoe zit dat eigenlijk met rituelen?

Alles is energie met een eigen bewustzijn en trillingsfrequentie. Continu vindt er een energie-uitwisseling plaats en ontstaat er vanuit de verschillende energievelden een nieuw energieveld; je resoneert ermee. Dit is tussen mensen onderling, maar ook met de energie waar jij je mee omringt. Zoals de plek waar jij woont en de spullen om je heen.

Welke energie is erin gestopt?

Voorwerpen stralen energie uit: de energie van de substantie van het voorwerp zelf, energie van het creatieproces en de energie die je er zelf in stopt. Iedereen die een bijdrage levert aan het vervaardigen van het voorwerp stopt er energie in. Dit kan vreugdevolle energie zijn, bijvoorbeeld als het een passievol handgemaakt product is. Maar ook negatieve energie, bijvoorbeeld als het wordt gemaakt door iemand die wordt uitgebuit.

Via projecties structuur van energie veranderen

De Japanse professor Masaru Emoto toonde met experimenten aan dat je met gedachtekracht, woorden en muziek de structuur van water kunt aanpassen. Dit geldt niet alleen voor water, dit geldt voor elke trillingsfrequentie, zowel van natuurlijk leven als van producten. Gedachten en emoties zijn (onbewuste) projecties op het voorwerp wat van invloed is op de energiefrequentie van het voorwerp. Daarom is het belangrijk om te voelen en ervaren wat een product met je doet. Sommige producten, waaronder ook stenen, dragen veel negatieve energie of energie die niet passend voor je is in zich. Wees daarom kritisch met wat je in huis haalt of bij je draagt.

Een voorwerp programmeren

Met je gedachten en emoties kun je ook zelf heel bewust een energie toevoegen aan voorwerpen die speciaal voor je zijn. Je voegt een programmering toe. Op die manier creëer je een amulet of talisman. Door een verbinding te maken met de planeet Uranus, kun je dit extra kracht bij zetten. Hoe je dit doet staat uitgelegd in het book You are.

Met je gedachtekracht creëren

Het is ook mogelijk om met je gedachten te creëren: in dat geval spreken we over intenties. Hierbij gaat het niet om materialistische intenties, maar om essentiële intenties. Intenties die je helpen je leven vorm te geven op een manier die jij wilt.

Door voor jezelf een heel duidelijk doel te zetten, kun je er naartoe werken om dit te realiseren. Door deze intentie energetisch uit te zetten (via het zwaartemiddelpunt van het systeem of via je hoofdgids) en daar metafysische wetten op te activeren (zoals de ‘Wet van symbool’ en ‘Wet van correspondenties’) wordt het symbool (namelijk de intentie) één met de werkelijkheid. Hoe je dit doet, lees je in het boek Je wil.

Alles wat je aandacht geeft groeit, ‘Wet van aandacht’ en ‘Wet van groei’. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Maar ook ideeën die je hebt en gedachtevormen die je creëert. Dus, als jij een intentie hebt en deze dagelijks uitzet, geef je hier dagelijks aandacht aan, houd je focus op je doel en groeit het als vanzelf door de metafysische wetten die daarop werken. Dit maakt dat dergelijke rituelen, zoals intenties uitzetten, een krachtige manier is om je leven te sturen.

Impact van rituelen

Naast de rituelen die jij als individu kunt doen, zoals ’s ochtends oefeningen doen om in je lichaam te komen, te gronden en je energieveld af te schermen, bestaan er ook ceremonies met groepsrituelen. De impact en het effect daarvan op jou als persoon, of op hetgeen waar het op geprojecteerd is, is afhankelijk van het magisch bewustzijn van de deelnemers van de groep en in hoeverre ze dat weten te sturen. Of er verdovende of geestverruimende middelen worden gebruikt tijdens de ceremonie of door deelnemers. Plus de eventuele connectie die er wordt gemaakt met spirits en energieën van buiten de groep. 

Vloek of zegen

Veel mensen hebben een sterk magisch bewustzijn zonder dat ze zich dat realiseren. Hun projecties worden al gauw vloeken die een sterke uitwerking hebben en waar personen de rest van hun leven last van kunnen hebben. Daarnaast is iedereen als het ware een radiozender die een frequentie uitstraalt en waar energie doorheen stroomt. Hoe lager de trillingsfrequentie, hoe gemakkelijker bewustzijn met een lagere frequentie toegang heeft tot de zender, en via die persoon negatieve energie toevoegt aan het geheel.

Met (plant)medicijnen, alcohol of drugs beïnvloed jij jouw eigen energiesysteem en de bescherming ervan. Dit maakt je kwetsbaarder en vatbaarder voor energieën van anderen en andere dimensies. 

Wanneer er tijdens een ceremonie verbinding wordt gelegd met het universum en spirits worden aangeroepen, dan is er een rechtstreekse doorgeefluik van energie. Wij raden deze werkwijze ten zeerste af. Om er zeker van te zijn dat het om energie van een healingspirit gaat, en niet van andere intelligente wezens die zich voordoen als healingspirit, is het van belang om met een healingspace te werken en de connectie altijd via de engelen van de hogere wetten te laten lopen. 
Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more