Vol met energie van anderen

Je kunt heel gezond eten en veel bewegen, maar energetisch een afvalbak zijn waar iedereen energie in dumpt. Wanneer mensen het hebben over ‘werken aan hun gezondheid’ dan hebben ze het vaak over gezond eten en bewegen t.b.v. de gesteldheid van hun fysiek lichaam. Je energiesysteem bestaat echter uit meerdere lichamen, chakra’s, aura en energieveld wat samen één geheel vormt.

Energiedump?

Ontladen van energie is essentieel om je te ontdoen van overbodige energie. Om de opgebouwde spanning van je af te gooien. Iedereen doet dit. Dit kan op een gezonde manier, bijvoorbeeld met lachen, wandelen of muziek maken. Maar ook op een ongezonde manier, door energie te dumpen bij de ander. Kinderen wordt al van jongs af aan aangeleerd dat het beter is om de energie achter negatieve emoties te onderdrukken. Niet schreeuwen, niet slaan, stop met huilen, doe eens niet zo druk. Daarmee wordt gedrag aangeleerd dat sociaal wenselijk is, maar waarmee de energie achter emoties aanwezig blijft. En deze energie moet er toch uit. Onbewust wordt het dumpen van energie bij anderen een methode om het kwijt te raken.

Gedachten, projecties en energie van anderen kleven aan je.

Energetische afvalbak?

Gedurende de hele dag zijn er mensen die onbewust energie bij je dumpen. Ze storten letterlijk hun verhaal over je heen. Zij zijn het kwijt, maar jij zit ermee. Door dit dumpen van energie raakt je systeem beschadigd of vervuild. Dit uit zich in lichamelijke klachten, zoals hoofd­pijn, geen of juist teveel energie, of dat er continu van alles misgaat in je leven. Daarom is het belangrijk om jouw ener­giesysteem af te schermen en doorlopend te ontladen zodat je alleen jouw levenslessen uitwerkt en niet die van een ander.

Energieveld afschermen

Door je energieveld af te schermen voorkom je dat je een afvalbak bent waar iedereen in kan lozen. Je beschermt jezelf zodat er geen nieuwe gedachten, projecties en energie van anderen in je systeem terechtkomt. Je schermt jouw energieveld (incl. aura en chakra’s) af met de hiervoor ontwikkelde oefening

De kracht van de oefening om je energieveld te beschermen, kun je vergelijken met de gele band van judo. Het beschermt je in de basis, maar houdt niet alles tegen. Wil je gevorderd of zelfs vergevorderd worden? Volg dan het ‘programma Wie ben ik’. Daarnaast zorgt de bescherming ervoor dat er geen nieuwe gedachten, projecties en energie van anderen bijkomen. Alle energie die niet van jou is en die tijdens je leven in je energiesysteem terecht is gekomen, kun je weghalen of neutraliseren met een healing. Speciaal hiervoor hebben we de online sessies, incl. healing Spanning loslaten and Projecties vanuit maatschappij verminderen.

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more