Holistic, what exactly is that and how do I do it?

Holistisch betekent dat je naar het geheel kijkt. Als mens ben je een energiesysteem dat bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar samenhangen. Lichamen, chakra’s, aura en energieveld. Alles is energie en van invloed op jouw energiesysteem. 

Wat valt er onder holistisch?

Wanneer we het hebben over holistisch, dan hebben mensen daar verschillende associaties en interpretaties bij. Voor ons betekent een holistische benadering kijken naar het geheel dat van invloed is op jouw energie.

Alles wat jij doet, wat jij meemaakt en waar jij je mee omringt, is energie en van invloed op jouw energie. Aan de ene kant gaat het om energie waar jij jezelf mee voedt, zoals energie uit voeding, relaties, werk of school, leefomgeving, etc. 

Een aantal voorbeelden ter verduidelijking. Je kunt bijvoorbeeld:

  • heel gezond eten, maar wel een toxische relatie hebben die veel energie vreet
  • veel bewegen om fit te worden, maar¬†energetisch een afvalbak zijn waardoor jij alsnog tegen een burn-out aanloopt
  • een mooi huis hebben, maar die wel op een ziekmakende plek staat

Naast de energie waar jij je mee voedt, gaat het om blokkades, trauma’s en vervuiling in je eigen energiesysteem waardoor je niet volledig jezelf bent en in je eigen kracht staat.

Wat ons betreft is dit een heel belangrijk aspect van de holistische benadering, die vaak vergeten wordt of op zo’n manier wordt aangepakt dat je het opnieuw moet doorleven in plaats van dat het wordt opgelost.

Opnieuw een aantal voorbeelden ter verduidelijking. Je kunt bijvoorbeeld: 

Met healingen kun je ervoor zorgen dat je geen onnodige lastige, pijnlijke of vervelende situaties op je pad krijgt. Maar alleen de situaties die je nodig hebt om je levenslessen te leren en er persoonlijk van te groeien. Daarnaast zijn healingen een middel om je op een zachte manier te bevrijden van belemmerende (gedrag)patronen, overtuigingen en gedachten. 

Oorzaak holistisch aanpakken

Alles is energie, van invloed op jouw energiesysteem en op het verloop van je leven. Wat dat betreft, kun je dus niet anders dan met een holistische blik kijken als je echt de oorzaak wilt aanpakken. Of het nu gaat om lichamelijke of psychische klachten, je continu tegen dezelfde soort situaties aanloopt of vastloopt in je leven. 

Wil je meer weten over hoe het zit met energie en welke invloed dit op je heeft? Lees dan het book You are. Hierin staat alles uitgelegd over je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je daar zelf invloed op uitoefent. Ook bevat het oefeningen die je helpen om bij je eigen energie te komen en te blijven. Direct bestellen

Aan de slag

Een holistische levensstijl begint met discipline. De discipline om daadwerkelijk keuzes te maken die goed voor je zijn. In plaats van wat je aangeleerd hebt gekregen of wat de mensen om je heen doen. Doe dit stap voor stap, je kunt immers niet alles tegelijk, tenminste de meeste mensen niet. Begin met het aspect dat voor jou het gemakkelijkste is of waar het meest te winnen valt. 

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more