Resolving guilt, shame and fear

Wanneer je ergens niet tevreden mee bent, dan doe je er niets mee. Je hele lichaam bevat energiepunten. Op het moment dat je daar zelf een blokkade op zet, bijvoorbeeld vanwege schuld, schaamte of angst, dan heeft dit een impact op jouw hele leven. 

Blokkades in je leven door schuld, schaamte en angst

Veel problemen die mensen ervaren, komen voort uit magische blokkades door schuld, schaamte en angst. Denk aan depressieve gevoelens, niet kunnen doorbreken van patronen of loskomen uit relaties. Dit komt niet doordat deze mensen geen kracht hebben, maar doordat ze zijn lamgeslagen en in zichzelf de kracht niet meer herkennen om los te komen van het probleem. Wanneer dit niet lukt, betekent dit dat de wilskracht is neergeslagen. 

Dit gebeurt meestal door externe factoren, bijvoorbeeld:

  • als je in een gezin opgroeit waarin je oudere broers je pesten
  • als je zelfbeeld is aangetast doordat je niet aan het gecreëerde ideaalbeeld voldoet
  • wanneer je een religieuze achtergrond hebt waarbij ze zelfkastijding prediken

Door de combinatie van fysieke en geestelijke pijn, ontstaan magische programmeringen die je blokkeren op gebieden in je leven. Op welke gebieden, is afhankelijk van het chakra waar het in geprogrammeerd is en die geblokkeerd geraakt is, bijvoorbeeld het:

  • 1ste chakra, centrum van veiligheid, waardoor jij je onveilig voelt
  • 4e chakra, hartcentrum, waardoor je niet tot het inzicht komt om de juiste keuzes te maken voor je leven

Blokkades en trauma's in chakra's en aura oplossen

Via een healing is het mogelijk om de projecties te verwijderen die de oorzaak zijn van de magische blokkades en trauma’s. Door je chakra’s en aura op schuld, schaamte en angst te helen, ontstaat er ruimte om fysieke verandering te kunnen doorvoeren in je leven. 

Vrijwel iedereen heeft in meer of mindere mate magische blokkades en trauma’s door schuld, schaamte en angst. Aangezien dit een belangrijke belemmering vormt om in je kracht te komen staan, is deze healing opgenomen in het healing program Who am I | Higher self. This program aims to bring you to your own core in 5 weeks, allowing you to experience more peace and relaxation within yourself, and giving your life more direction. 

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more