Impact of Saturn and change of sign

Saturnus heeft een omlooptijd van 29,5 jaar. Elke (iets minder dan) 3 jaar wisselt het van teken. Op 8 maart 2023 gaat Saturnus van Waterman over in Vissen. Saturnus is van grote invloed op het wereldbeeld en daarmee op jou. 

In ons book You are hebben we Saturnus omschreven als de planeet van wetten en oordelen. Hoe jij de wereld ziet en anderen jouw zien. Vanuit de astrologie is Saturnus gelinkt aan traditionele, top-down structuren, grenzen en limieten. 

Saturnus en relatie met karma

Daarnaast is Saturnus de planeet van karma. De Lords of Karma zijn ermee verbonden. Dit zijn de energetische ‘rechters’ van karma-contracten. Zij kunnen bijvoorbeeld contracten ontbinden wanneer deze niet langer dienend zijn voor het leren van je levenslessen. 

De stand van Saturnus maakt dat karma op een bepaald vlak naar voren komt. Bedoeld om opgelost te worden. Dit geldt zowel wereldwijd, als persoonlijk. Waarbij dit uiteraard gekoppeld is aan je eigen unieke programmering en de samenstand van de planeten op dat moment. Met andere woorden in hoeverre jij ‘geraakt’ wordt door de stand van Saturnus (transits) op een bepaald moment en op dat vlak karma op te lossen hebt. 

Impact van Saturnus: terugblik

Om te illustreren hoe groot de invloed van Saturnus kan zijn, blikken we terug op het moment dat de planeet Waterman, het teken van vrijheid, in ging: 22 maart 2020. De dag erna werden er grenzen gesteld aan vrijheid; er werden wereldwijde lockdowns afgekondigd. 

De periode daarna zijn de wetten en oordelen behoorlijk tot uitdrukking gekomen. Wereldwijd zijn er vrijheidsbeperkende noodwetten tot stand gekomen, de vrijheid van meningsuiting is onder druk komen te staan en er is een tweedeling in de maatschappij ontstaan waarbij mensen elkaar veroordelen. 

Ook kijken veel mensen nu compleet anders tegen de wereld aan dan daarvoor en zijn relaties verandert; hoe je elkaar ziet. Mede door de samenstanden van planeten zijn er in september 2020 bewustzijnslagen ontstaan en heeft er eind 2021 een energetische T-splitsing plaatsgevonden tussen angst en vertrouwen

We kunnen dus stellen dat de energie van Saturnus op de wereld en jouw wereld van grote invloed is. Wat kunnen we verwachten van deze wisseling? 

Saturnus in Vissen 8 maart 2023 t/m feb. 2026

Vissen is het meest mystieke en spirituele teken. Het heeft een relatie met illusie en desillusie. Het is gekoppeld aan water en wil stromen. Waar Saturnus structuur representeert, doet Vissen juist het tegenovergestelde. Een uitwerking hiervan kan zijn dat de traditionele, top-down structuren worden weggespoeld, en dat er ruimte ontstaat voor nieuwe dienende structuren. Vissen is namelijk ook één van de dienende tekens. 

Daarnaast is het Vissen-teken een gevoelig teken, waardoor je gemakkelijk de energie van anderen oppikt en overneemt. Wat dat betreft heeft deze stand een belangrijke bijdrage in de transitie van energie waarbij andere dimensies steeds zichtbaarder worden en mensen gevoeliger worden voor energie buiten zichzelf. 

Maart 2023 een drukke astrologische agenda

  • 1e week maart: samenstand planeten Venus, Jupiter en Chiron, en Mercurius en Saturnus
  • 7 maart: Volle maan in Maagd, het teken van analytisch, perfectionisme, kritiek en opruimen. De volle maan schijnt een licht op de wereld vanuit deze blik.  
  • 8 maart: Saturnus van Waterman naar Vissen
  • 20 maart: lente equinox; het begin van het astrologische jaar
  • 23 maart: Pluto gaat (tijdelijk) over van Steenbok in Waterman

Daar komt bij dat alle planeten tot begin mei direct lopen (vanuit de aarde bekeken vooruit). Dit komt niet heel vaak voor. Het is een momentum; een acceleratie van energie. Het biedt je de kans om een flinke groeispurt te maken. 

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more