Hoe zit het nu eigenlijk met reïncarnatie en meerdere levens?

De dood is niets meer dan het loslaten van je fysiek lichaam, wat je nodig hebt om op aarde te kunnen leven. Nadat je overlijdt, duurt het gemiddeld 7 (aardse) jaren voordat je reïncarneert; een ander leven start. Tijd zoals wij dat kennen, is er alleen in de fysieke dimensie op aarde, hierdoor leef je al je levens tegelijk. Hoe dat zit, lees je in dit artikel.

Je huidige leven

Vanuit je 12de chakra stroomt de energie naar de 11de, 10de, 9de tot aan je 1ste chakra van waaruit het via gronding verbinding kan maken met het bewustzijn van de aarde. Dit is de natuurlijke stroming van manifestatie (geboorte). De eerste inademing. Dit betekent ook dat je een laatste uitademing hebt. De natuurlijke stroming van loslaten (de dood). Dit is het loskoppelen van het bewustzijn van de aarde om vervolgens de energie terug te trekken vanuit je 1ste chakra om door de poort van je 12de chakra te gaan. Dit zijn de 2 uitersten. Alles daartussen is dit leven.

Reïncarnatie

Nadat je overlijdt, duurt het gemiddeld 7 (aardse) jaren voordat je reïncarneert. Deze periode is nodig om los te komen van het geleefde leven, te leren in het universum en ter voorbereiding op een ander leven; in de 2 jaar voorafgaand aan de geboorte van een leven schrijft je hoger bewustzijn (je ware zelf) je levensplan. 

Deze periode noemen we ook wel tussenlevens. Soms kiest je hogere zelf voor een kortere of langere periode voor reïncarnatie, bijvoorbeeld om als ongeboren kind een gids te kunnen zijn.

Meerdere levens, opvolgend of parallel?

De tijd zoals we dat op aarde kennen, geldt alleen voor de fysieke dimensie op aarde. Andere dimensies, zoals de astrale dimensie, hebben een andere dimensie van tijd. Hetzelfde geldt voor het universum. Hierdoor leef je al je levens tegelijkertijd. Op aarde zijn dit echter verschillende perioden, zoals de middeleeuwen en nu.

Je leeft een leven in een bepaalde periode vanwege de tijdsgeest. De tijdsgeest is namelijk bepalend voor wat je in dat specifieke leven aan levenslessen kunt leren en levensdoelen kunt behalen. Op dit moment zitten we bijvoorbeeld in een transitie naar luchtenergie wat maakt dat je versneld dingen op kunt lossen. Er zijn veel zielen die dit mee willen maken en daarom nu (in deze tijdsgeest) op aarde zijn.

Hoewel de perioden op aarde opvolgend en chronologisch zijn, geldt dat niet voor je andere levens. Je kunt in een bepaalde tijdsgeest op aarde een verlicht persoon zijn en in een latere tijdsgeest een bruut persoon. Het is dus ook niet opvolgend qua kennis en kunde.

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more