Energetische campagne

Net als dat je in de fysieke wereld een campagne kunt voeren voor wat je wilt, kun je ook energetisch campagne voeren. En net als in de fysieke wereld is de mate van succes afhankelijk van de kwaliteit van je campagne.

Bij creatie en manifestatie hebben mensen het vaak over affirmaties, intenties en de ‘Wet van aantrekkingskracht’. Toch is er een veel effectievere en krachtigere manier om dit te doen, namelijk via een energetische campagne. 

Affirmaties

Affirmaties zijn gedachten of woorden die je keer op keer tegen jezelf herhaalt, vanuit het idee dat jij jezelf dan ‘hersenspoelt’ met positieve gedachten, bijvoorbeeld: ik ben lief, ik mag er zijn of ik kan alles.

Affirmaties werken onder de metafysische ‘Wet van vertrouwen’ waardoor het alleen positief voor je werkt als je er zelf volledig in gelooft.

Wet van aantrekkingskracht

Er zijn mensen die bewust de ‘Wet van aantrekkingskracht’ inzetten om een vorm van materialistisch rijkdom naar zich toe te trekken. De ‘Wet van aantrekkingskracht’ is een lagere wet die resulteert in pijn en lijden wanneer jij het activeert op iets dat niet past bij je eigen levensdoelen. Dit komt omdat het onder meer werkt onder de ‘Wet van lot’ en ‘Wet van karma en dharma’.

Daarom kun je beter hogere wetten activeren in plaats van de ‘Wet van aantrekkingskracht’ zodat je geen dingen aanroept die resulteren in een uitwerking die helemaal niet past bij wie jij bent en waar jij uiteindelijk van binnen niet gelukkig van wordt.

Intenties

Met intenties zet je voor jezelf een doel om ergens naartoe te werken. Veel mensen hebben een ‘oppervlakkige intentie’, een intentie voor materialistische zaken, zonder zich te realiseren dat een dergelijke ‘losse intentie’ een vervelende uitwerking kan krijgen.

Door op een dieper niveau intenties in te zetten, maak je gebruik van hogere intelligentie waardoor de uitwerking beter aansluit bij wie jij bent en wat jij nodig hebt of wilt bereiken.

Wat is een energetische campagne?

Een energetische campagne bestaat uit:

  • Essentiële intenties maken en in het universum uitzetten die jou als persoon (of bedrijf) helpen om je leven vorm te geven op een manier die jij wilt. 
  • Bewust hogere metafysische wetten activeren.
  • Energetische gespreksbeïnvloeding, waaronder Energetisch begroeten

Hoe je een energetische campagne maakt en uitzet, staat volledig beschreven in het book You want. Via de online sessie + pdf werkboek Ontdek wat je wil en hoe je dat realiseert word je er stapsgewijs doorheen geleid. 

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more