30 april 2022 zonsverduistering in Stier

Verduisteringen hebben vaak een intense energie, zijn keerpunten en zorgen dat je sprongen maakt. Bij een zonsverduistering gaat dat om een nieuw begin, vaak van een langdurige periode.

De maansknopen (punten waarop de maan tijdens eclipsen de baan van de zon kruist) staan sinds januari 2022 tegenover elkaar op de Stier РSchorpioen as en blijven ongeveer 1,5 jaar op deze as; verduisteringen vinden dus tijdens deze periode plaats op deze as. 

De tekens waarbinnen dit gebeurt, markeren daarmee een belangrijk thema voor de komende periode dat wordt ge√Įntensiveerd ten tijden van de zons- en maansverduistering. En het thema Stier – Schorpioen representeert een balans te vinden tussen onze levensstijl in de fysieke wereld en onze spirituele essentie.¬†

Hoewel dit wereldwijd voor grote verschuivingen zorgt in onder meer de economie, financi√ęle wereld en voedselvoorziening, kun je deze energie voor jezelf gebruiken om¬†(intimiteits)problemen, onverwerkte trauma’s en schuld, schaamte en angst op te lossen om sterker in je kracht te komen en meer bij je eigen essentie. Wij helpen je daar graag bij tijdens de aankomende workshops and programma’s.¬†

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more