Chakra's geblokkeerd of uit balans

Er zijn tal van factoren waardoor je chakra’s overbelast, geblokkeerd, uit balans, vervuild of beschadigd raken. De energie die je met je bewustzijn verbruikt, wordt opgeslagen in je chakra’s. Wanneer je niet goed gegrond bent met het bewustzijn van de aarde, is er onvoldoende verversing van energie en raken je chakra’s overbelast. Daarnaast maak je via je chakra’s verbinding met ander bewustzijn op aarde: mensen, dieren en natuur. Daardoor is er een continue energie-uitwisseling. Wanneer je jouw chakra’s niet reinigt, raakt die vervuild en vaak zelfs beschadigd door ontmoetingen en ervaringen die je dagelijks opdoet. 

Gronding: energie opgeslagen in chakra’s verversen

De energie die je met je bewustzijn verbruikt, wordt opgeslagen in je chakra’s. Om die opgebrande energie uit je chakra’s af te voeren, moet je gronden met het bewustzijn van de aarde. Gronden is voor je subtiel fysiek lichaam (waar de 1e chakra t/m 7e chakra onderdeel van zijn). Gronden zorgt voor de aanvoer van verse energie en afvoer van verbruikte energie. Een juiste gronding is de verbinding van jouw bewustzijn met het bewustzijn van de aarde. Je wilt geaard zijn, je leeft tenslotte op de aarde. Ga naar de oefening Gronding

Energieveld (incl. aura en chakra’s) afschermen voor energie van anderen

Je aura is de energie die je vanuit je chakra’s in het fysiek lichaam (1e chakra t/m 7e chakra) uitstraalt. Dit vormt samen je energieveld. Je energieveld bepaalt je uitstraling en daarmee je frequentie. Het verbindt jou met ander bewustzijn op aarde. Alles wat je ziet, hoort en voelt komt als eerste in je energieveld komt en daarna pas in je fysiek lichaam. Je pikt dan ook doorlopend energie van anderen op. En helaas zijn er veel mensen die op een ongezonde manier energie ontladen, namelijk door het (onbewust) bij een ander te dumpen. Je kunt dit merken als je na een ontmoeting met iemand helemaal leeg bent. Door je energieveld (incl. aura en chakra’s) af te schermen, blijf je meer bij je eigen energie. Ga naar oefening Energieveld afschermen

Verbindingen chakra’s optimaliseren

Wanneer je fysiek bij elkaar in de buurt bent, maak je onbewust een verbinding via je chakra’s. Dit is nodig om met elkaar te communiceren. Door de verbinding via de chrakra’s kun je elkaar aanvoelen en ‘lezen’. Je chakra’s raken overbelast wanneer je de verbindingen die je continu maakt niet goed afsluit. Met de oefening Energetische verbindingen optimaliseren, zorg je ervoor dat je overbodige verbindingen goed afsluit.

De oefeningen kun je vergelijken met de gele band van judo. Het houdt wel wat tegen, maar niet alles. Wanneer je hier gevorderd in wilt worden, kun je leren hoe jij je chakra’s kunt sturen. Daarnaast zorgen de oefeningen ervoor dat er geen/minder nieuwe energie van anderen in jouw chakra’s terechtkomt. Maar de bestaande gedachten, overtuigingen en projecties die al aan je kleven, blijven aanwezig. Met een healing kun je dat neutraliseren, verwijderen en opvullen met eigen energie, zodat jij steeds meer jij wordt. Vrijwel elke healing die wij aanbieden, bevat een vorm van chakra-healing.

Chakra-healingen

De online healingen zijn ‘instap-healingen’ die iedereen kan doen, het zijn de APK’s voor je energetisch systeem.

Online healing spanning loslaten

Deze healing is bedoeld om in één keer veel overbodige energie te ontladen. Tijdens deze healing vindt er onder meer een kleuren-gronding healing op de chakra’s plaats. Meer over deze healing

Online healing Projecties vanuit maatschappelijke druk

Stempels, hokjes en keurslijven. Vaak komen dit soort projecties voort vanuit karma (verbintenissen en contracten uit dit en andere levens). Deze healing is erop gericht om je hiervan te bevrijden, voor zover dat past binnen je eigen levenspad. Meer over deze healing.

Healing program Who am I | Higher self

Dit programma is erop gericht om tot jezelf te komen en te ervaren wie je in essentie bent en wat je in potentie kunt bereiken. Dit programma bevat diverse healingen op je chakra’s. Iedereen kan hieraan deelnemen. Meer over dit programma

Healingprogramma Chakra’s, zelf in controle

Tijdens dit programma worden je chakra’s op allerlei verschillende punten hersteld en geoptimaliseerd. Daarnaast leer je zelf de energie door je chakra’s te sturen. Dit programma is een vervolg op het programma Wie ben ik. Meer over dit programma

Wat is een chakra

Een chakra is een krachtveld dat het lichaam fysiek en mentaal aanstuurt. Het is de verbindende factor van al je verschillende lichamen.

Read more

All about:

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.
Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Boek verschijnt medio maart. Bestel nu alvast je exemplaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief