De functie van je chakra's

Zonder chakra's geen leven

Vanuit je 12e chakra stroomt de energie naar de 11e chakra, 10e chakra,  9e chakra tot aan je 1e chakra van waaruit het via gronding verbinding kan maken met het bewustzijn van de aarde. Dit is de natuurlijke stroming van manifestatie (geboorte). De eerste inademing.

Dit betekent ook dat je een laatste uitademing hebt. De natuurlijke stroming van loslaten (de dood). Dit is het loskoppelen van het bewustzijn van de aarde om vervolgens de energie terug te trekken vanuit je 1e chakra, 2e chakra, 3e chakra, etc. om door de poort van je 12e chakra te gaan.

Dit zijn de twee uitersten. Alles daartussen is het leven. Deze continue energiestroom tussen je 12e chakra en 1e chakra is een polariteit. Dit betekent dat de energie beide kanten op stroomt. De informatie in de energie bepaalt wie je bent; je doen en laten.

De chakra’s kunnen alle informatie uit het universum en van je hoger bewustzijn in de vorm van energie verbinden. En dit verwerken in al je lichamen en daarmee alle dimensies (lagen van realiteiten) waarin jij bestaat, zoals fysieke dimensie en astrale dimensie.

Informatie over je verschillende lichamen en de functie van elk van deze lichamen staat beschreven in het book You are. Daarin staat je beschreven hoe je als mens energetisch in elkaar zit en wat daarop van invloed is.

In verbinding via chakra's

De energie die je vanuit je chakra’s uitstraalt, is je aura. De 1e chakra t/m de 7e chakra en aura vormen samen je energieveld; je uitstraling. Het verbindt jou met ander bewustzijn op aarde: mensen, dieren en natuur.

Wanneer je fysiek bij elkaar in de buurt bent, maak je onbewust een verbinding via je chakra‚Äôs. Dit is nodig om met elkaar te communiceren. Door de verbinding via de chrakra‚Äôs kun je elkaar aanvoelen en ‚Äėlezen‚Äô.¬†

Je chakra’s raken overbelast wanneer je de verbindingen die je continu maakt niet goed afsluit. Met de oefening Energetische verbindingen optimaliseren, zorg je ervoor dat je overbodige verbindingen goed afsluit.

Wat is een chakra

Een chakra is een krachtveld dat het lichaam fysiek en mentaal aanstuurt. Het is de verbindende factor van al je verschillende lichamen.

Read more

Chakra’s aansturen

Het goed aansturen van je chakra’s zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit en dat jij de touwtjes van je leven in handen neemt.

Read more

All about:

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.
Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Boek verschijnt medio maart. Bestel nu alvast je exemplaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief