Wat is een halloroos?

Een halloroos is een programmering waar je gebruik van kunt maken. Door de halloroos uit de piramide van de rozen te halen, zorg je voor de hoogste kwaliteit. 

Een halloroos is bedoeld om in verbinding te komen en gebruik je om: 

Wist je dat je ook een halloroos kunt sturen naar je eigen lichaam, lichaamsdeel of orgaan? Bijvoorbeeld om bepaalde dingen in jezelf meer te accepteren. 

De rozen zijn programmeringen. Door erom te vragen, geef je zelf de intentie mee, de piramide zorgt voor de kwaliteit. Het hardop of in gedachten uitspreken hiervan is voldoende om het te doen. Wanneer je het visualiseert, zul je merken dat het er per keer anders uit kan zien. Dit is namelijk afhankelijk van de situatie, de persoon naar wie je het stuurt, het belang van de relatie, etc. 

Spirituele rozen

Pyramid of roses

The pyramid of roses is an instrument from which you can extract higher intelligence. It can be accessed from the astral dimension.

Read more

Energetic exercises

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.
Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

"Don't become like someone else, become who you really are to come into your true power."