Waardoor je nu gemakkelijker gelijkgestemden kunt ontmoeten

In september 2020 heeft er onder invloed van de transitie van energie, een verandering op aarde plaatsgevonden: er zijn bewustzijnslagen ontstaan. Deze bewustzijnslagen helpen je om meer focus te hebben op het aangaan van je levenslessen en zo gelijkgestemden te treffen.

Verschillende bewustzijnsniveaus op aarde

Op aarde leven mensen met verschillende bewustzijnsniveaus, en daarmee verschillende energiefrequenties, door elkaar. Daardoor kan het lastig zijn om te zien wat iemands bedoelingen en intenties zijn. Maar ook om te begrijpen hoe iemand iets kan doen wat jij nooit zou doen. Bijvoorbeeld iemand onderdrukken, martelen of vermoorden.

Ontstaan van bewustzijnslagen

Door het ontstaan van bewustzijnslagen doorzie je beter het bewustzijnsniveau van de ander en wordt het gemakkelijker om gelijkgestemden te treffen. Mensen die hetzelfde bewustzijnsniveau hebben op een bepaald vlak; het vlak waarop je allebei een levensles wilt leren.

Andersom werkt ook, waardoor bestaande relaties veranderen. Bijvoorbeeld vriendschappen die verwateren doordat je anders tegen dingen aankijkt. Partners die uit elkaar groeien doordat je niet meer hetzelfde wilt in het leven. Of families en gezinnen waarin conflicten ontstaan omdat je elkaars keuzes echt niet snapt.

Wanneer iemand in een andere bewustzijnslaag zit, begrijpt diegene echt niet waar je het over hebt of wat je bedoelt. Niet omdat diegene dat niet wil, maar omdat diegene gewoonweg het besef niet heeft om het in te zien. Weet dan dat dit komt door deze verandering en accepteer dat.

Meer focus op je doel

Door het ontstaan van de bewustzijnslagen word je dus minder afgeleid door ontmoetingen en ervaringen die losstaan van je levenslessen. Het geeft meer focus op het aangaan van je levenslessen, met als doel deze op te lossen zodat je groeit als ziel. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.
Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Alles over

Leef zoals je wil

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more

“Volledig bewust zijn binnen je bewustzijn, dat is je ideale levenspad.”