Intuïtie verbeteren

Wat is je intuïtie?

Intuïtie is een combinatie van verschillende interne waarnemingen die samen zorgen voor innerlijk weten, bedoeld om je te kunnen ontwikkelen als ziel. Denk aan innerlijk horen, bijvoorbeeld communicatie met je gids. Of innerlijk zien, bijvoorbeeld (onbewust) de plaatjes in de aura van anderen aflezen, maar ook in die van jezelf.

Maar wat betekent dit nu concreet? Je weet of voelt gewoon dat het zo is, maar je kunt vaak niet onder woorden brengen of rationeel onderbouwen waarom. En als je vanwege praktische bezwaren of logische argumenten toch niet naar dat gevoel of weten luistert, blijkt later dat je dit beter wel had kunnen doen. 

Hoe luister je naar je intuïtie?

Iedereen heeft een intuïtie. Er zit alleen vaak ruis op de lijn. Stel je staat samen met je beste raadgever op een leeg plein. Je beste raadgever fluistert een hartstikke goeie tip naar je, jij kan het horen en ernaar handelen. Je hebt een ingeving. Stel je nu voor dat jij nog steeds met je beste raadgever op dat plein staat, alleen nu is het geen leeg plein, maar een heel vol plein. Je raadgever fluistert nog steeds iets naar je, maar door al het lawaai om je heen, hoor jij het niet. Of je wordt zo afgeleid door wat je om je heen ziet en hoort, dat je niet eens in de gaten hebt dat je beste raadgever je een fantastische tip geeft. Of je krijgt zoveel tips dat je gaat twijfelen aan de tip van je beste raadgever. Dat is precies wat wij vaak doen. Door alles wat we dagelijks zien en horen, de projecties en gedachten in ons systeem, worden we zo afgeleid dat we onze beste raadgever, onze eigen intuïtie, niet zien of horen, of niet serieus nemen. 

Intuïtie ontwikkelen

Intuïtie ontwikkelen, betekent dus eigenlijk de ruis op lijn weghalen, zodat je weer een zuivere lijn met je beste raadgever hebt. Alle ruis, projecties, filters, niet-eigen energie, etc. weghalen die in dit leven en andere levens in je systeem is gekomen, is niet iets wat je zo even doet, daar heb je flink wat healingen voor nodig. Maar je kunt er wel zelf voor zorgen dat je er minder nieuwe ruis bij krijgt. We hebben hiervoor de oefening Energieveld afschermen, deze is gratis.

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more