Driedubbele conjunctie | Mars, Noordelijke Maansknoop en Uranus

31 juli en 1 augustus is astrologisch gezien één van de hoogtepunten van het jaar: er vindt een ‘once in a lifetime’ driedubbele conjunctie plaats van Mars, de Noordelijke Maansknoop en Uranus in Stier.

Spanning rondom verandering

De vurigheid van Mars, de persoonlijke groei van de Noordelijke Maansknoop en de ontwaking, vrijheid en vernieuwing van Uranus staan samen garant voor verandering. Dit kan behoorlijk wat spanning geven aangezien de driedubbele conjunctie plaatsvindt in het teken Stier, wat eigenlijk niet van verandering houdt.

Verhelder en focus

Om het voor jezelf zo soepel mogelijk te laten verlopen en effectief gebruik te maken van deze energie, kun je voor jezelf werken aan intenties. Deze dagen zijn uitermate geschikt om voor jezelf te verhelderen:

  • hoe jij in het leven wilt staan
  • wat voor jou vrijheid is en wat dat eventueel blokkeert
  • waar jij waarde aan hecht

Door dat voor ogen te hebben, daarop te focussen en actief stappen in die richting te zetten, geef je zelf sturing aan de verandering (in plaats van dat je er uiteindelijk toe gedwongen wordt 😉 )

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more