Wanneer lawaai plaats maakt voor stilte, dringen de woorden die er toe doen pas tot je door.