Shift van 3e naar 5e dimensie?

Er zijn talloze berichten waarin staat dat mensen shiften van 3D naar 5D. De 5e dimensie, waarin liefde en compassie centraal staat. Hierbij wordt gerefereerd aan de Golden age waarnaar we onderweg zijn. Volgens deze berichten moet je alles met liefde benaderen om je eigen trillingsfrequentie te verhogen en zodoende ook in de frequentie van de 5e dimensie terecht te komen. Klopt dat wel?

Hoe zit het nou precies met dimensies?

Alle dimensies en realiteiten zijn er altijd al. Dat verandert niet doordat de trillingsfrequentie op aarde wijzigt. Door de verschuiving van aarde-energie naar luchtenergie worden verschillende dimensies wel beter zichtbaar en merkbaar. Filters die mensen om zich heen hebben vallen weg. Hierdoor worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat er meer is dan alleen het fysieke bestaan op aarde. 

En de Golden Age?

De golden age is één van de cycli uit de Hindu kalender van 24.000 jaar. Deze kalender onderkent 4 ages:

  1. Golden Age – Satya Yuga, 4800 jaar
  2. Silver Age – Treta Yuga, 3600 jaar
  3. Bronze Age – Dwapara Yuga, 2400 jaar
  4. Iron Age – Kali Yuga, 1200 jaar
24000 Years life cycles of earth
Bron: Yagananda.com.au

2022 is in de Bronze age, de Golden age start in 7.698. Dit betekent dat we nog veel dichterbij de ‘darkness’ van de Iron age dan bij ‘the light’ van de Golden age zitten. Volledige wereldvrede, onbaatzuchtigheid en respect voor iedereen is dan ook niet van deze tijd.  

Alles is liefde, is een vorm van vluchtgedrag wat je belemmert om de dingen aan te pakken. Oftewel, verlamd door verliefdheid. 

Transformatie van energie en wat betekent dat voor mij?

Door de transformatie van aarde-energie naar luchtenergie gaat alles veel sneller.  Heel veel levenslessen kunnen snel opgelost worden en je kunt snel dingen bereiken; manifesteren. Positief of negatief. Afhankelijk van hoe je het zelf (onbewust) stuurt. 

Lees meer over transformatie van energie

Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.

Online session, including healing: watching at your convenience

Only 12.50 euros per session. 

Forces of Resistance | Healing

If you have a belief in yourself that you don't want something or are resisting something, it comes right into your life. Often it becomes a resistance which creates blockages.

Read more

All about:

Living wholeheartedly from the source

Living full of surrender. To optimally receive from your source and bring happiness into your life, you need a good connection. With the healing we remove blockages that hinder a pure connection with source.

Read more

Realization | Understanding, doing, realizing

Realization that's what it's all about. Realization within yourself of who you are and what you want. Plus actually realizing it. Do you want a change? Act on it.  

What you want | Workshop, incl. healing

During this workshop we will guide you to get to the essence of what you want and what it takes to achieve it. We will work energetically as well as analytically and practically with essential intentions, recalibrating your life to that and plotting your energetic campaign.

Read more