Chakra's aansturen

Het goed aansturen van je chakra’s zorgt er niet alleen voor dat je lekker in je vel zit. Het is ook mogelijk om kansen te creëren met intentie in plaats van door willekeur of andermans wil. Op het moment dat je het chakrasysteem aanstuurt, neem jij de touwtjes van je leven in handen.

Chakra's zorgen voor het geheel

Naast de hoofdchakra’s in je fysiek lichaam (chakra 1 t/m 7), heb je hoofdchakra’s daarbuiten. Die zorgen voor de verbinding tussen je verschillende lichamen (chakra 8 t/m 11) en de connectie met je hoger bewustzijn (12e chakra). De chakra’s zorgen ervoor dat het werkt als één geheel; het vormt samen je besturingssysteem. Chakra’s hebben dus invloed op lichaam, geest en je leven. De chakra’s kunnen alle informatie uit het universum en van je hoger bewustzijn in de vorm van energie verbinden. En dit verwerken in al je lichamen en daarmee alle dimensies (lagen van realiteiten) waarin jij bestaat, zoals fysieke dimensie en astrale dimensie.

Je energie bepaalt het verloop van je leven

Via de energiestromen tussen de chakra’s wissel je informatie uit. De energiestroom tussen de chakra’s gaat beide kanten op. Wanneer energie van je fysieke chakra’s (1e t/m 7e) naar je spirituele chakra’s (8e t/m 12e) stroomt, wil je dat de energie zo schoon mogelijk is. In je 11e chakra wordt je levenspad uitgestippeld en oorzaak en gevolg continu aangepast op basis van de energie die daarin terechtkomt. Ben je angstig, dan leef je een angstig leven. Doe je wat een ander wilt, dan leef je niet je eigen leven. Leef je in vertrouwen, dan leef je in je kracht.

Aan de slag met je chakra's

Wat is een chakra

Een chakra is een krachtveld dat het lichaam fysiek en mentaal aanstuurt. Het is de verbindende factor van al je verschillende lichamen.

Read more

All about:

Your being, from your being you have access to everything you need: come into your power | Spiritual book | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book Being You

This book:

  • provides insight into all layers of your energy system, what influences it and how you can influence it. Both energetically and practically. 
  • contains exercises to rid yourself of energy that is not yours and to shield your energy field. 
  • is full of tips that will help you lift your energy system to a higher frequency.
Your Will | Get what you want using the universal laws and forces | Astrid van Pluuren and Jarno Tiethoff

Book You Will

Doing the right thing in the right place at the right time. When everything falls together and it turns out even better than you could have imagined. You have more influence on that than you think. How? By moving with the rhythms and cycles of the universe and consciously activating metaphysical laws.  

This book provides insight into the metaphysical laws and forces that affect what, how and when you create and manifest. 

Boek verschijnt medio maart. Bestel nu alvast je exemplaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief