Aanvoelen van mensen

Werking van communicatie op je energiesysteem, deel 1

Dat communicatie grotendeels bestaat uit non verbale communicatie is algemeen bekend. Hiermee verwijzen we vaak naar communicatie via onze zintuigen, zoals oogcontact, gezichtsuitdrukkingen, uitstraling en houding. Dat vooral de verbinding tussen jouw chakra systeem en dat van een ander ervoor zorgt dat je de ander kunt aanvoelen en ‘lezen’, is minder bekend. In dit artikel lees je hoe de verbinding tot stand komt, wat de verbinding doet en welke invloed dit op je heeft.

Verbinding via chakra systeem

Wanneer je fysiek bij elkaar in de buurt bent, maak je een verbinding via het chakra systeem. Dit gaat via een energetische verbinding. Over het algemeen gebeurt dit onbewust omdat mensen het bestaan ervan niet kennen. Er ontstaat al een verbinding bij een praatje, oogcontact of gewoon door te kijken naar voorbijgangers en mensen aan het tafeltje naast je in een restaurant.

De energetische verbinding is vergelijkbaar met de verbinding die je maakt met het hoger bewustzijn van de aarde. Beter bekend als aarden of gronden. Op welke plek in het systeem dit ontstaat, is afhankelijk van de situatie. In Nederland maken mensen vaak verbinding via de 2e chakra.

Waarom een verbinding tijdens communicatie?

De verbinding is nodig om elkaar aan te kunnen voelen. Niet voor niets meten we relaties en vriendschappen af aan hoe verbonden we ons met elkaar voelen. En missen we verbondenheid bij digitale vergaderingen. Door de fysieke afstand maak je niet onbewust een verbinding en mis je dat onderdeel van de communicatie. Je maakt niet echt contact met elkaar.

Het is wel mogelijk om bewust verbinding te maken met iemand op afstand. Echter, dit moet je trainen. Wanneer het om meerdere personen op verschillende locaties gaat, zoals het geval is bij digitale meetings, dan is dat zeer complex.​

Wanneer je op een fysiek drukke plek bent, maak je juist talloze verbindingen met mensen om jou heen. Bijvoorbeeld als je in een volle kantoortuin werkt, in een drukke klas of trein zit, tijdens familiebezoeken en feestjes. Kortom, de hele dag maak je verbindingen met anderen en anderen met jou. Bewust en onbewust.

Soorten energetische verbindingen

Er zijn twee type verbindingen.

  1. Zinvolle verbindingen: 
    Dit zijn verbindingen met mensen die je niet uit het oog wilt verliezen. Deze verbindingen wil je openhouden. Weliswaar op een laag pitje, maar voldoende om weer op te pikken wanneer dat nodig is.
  2. Doelloze verbindingen: 
    Dit zijn verbindingen met mensen waarvoor geldt uit het oog, uit het hart. Voorbijgangers, medepassagiers, winkelend publiek, bezoekers van parken, etc. Met deze mensen heb je geen gezamenlijk doel, je kunt dit soort verbindingen dan ook het beste verbreken.

Energie vloeit weg via openstaande doelloze verbindingen

Hoewel de verbinding vaak onbewust tot stand komt, wordt deze niet altijd onbewust verbroken. Daar gaat het mis. Wanneer je niet in de gaten hebt dat de lijn nog openstaat, blijft de energie stromen. Op het moment dat je wel verbindingen aangaat maar niet verbreekt, ontstaat er een onbalans van energie. Niet voor niets zijn mensen vaak uitgeput of overprikkeld nadat ze op drukke plekken zijn geweest. Hoe vaak komt het wel niet voor dat je enthousiast met een boodschappenlijst naar de supermarkt gaat, tijdens het winkelen ineens het gevoel hebt dat je weg moet en dan thuiskomt zonder de boodschappen die je wilde. Dit is te voorkomen door de onnodige, doelloze verbindingen die je maakt te verbreken.

Doelloze verbindingen verbreken

Je hebt verbinding nodig om te communiceren. Maar verbreek ook weer de verbinding nadat je klaar bent. Je chakra’s zijn je besturingssysteem en het raakt overbelast wanneer je niet alles goed afsluit. Dit doe je met zingende ringen. Hoe je dit doet, lees je in de oefening Verbindingen optimaliseren.

Alleen verbinding van invloed?

Communicatie heeft op veel meer fronten invloed op je energie, bijvoorbeeld als het gaat om emoties of trillingsfrequentie van jezelf of de ander, maar ook uitwerking van karma en blokkades.  Deze aspecten komen in de volgende artikelen over communicatie aan bod.