Wat is bewustzijn?

Er is een verschil tussen je bewustzijn en bewust zijn. Als we het hebben over je bewustzijn dan hebben we het eigenlijk over je bewustzijnsniveau. En als we spreken over bewust zijn dan geeft dat aan hoe bewust je door het leven gaat. 

Wat is je bewustzijnsniveau?

Je komt op aarde met een bewustzijnsniveau van je ziel. De een wordt geboren met het bewustzijnsniveau van een leerling, de ander met het niveau van een docent of goeroe. Het heeft te maken met de bandbreedte van levenspaden. Het bewustzijnsniveau van de ziel geeft aan wat je in potentie kunt bereiken. Binnen het bewustzijnsniveau van je ziel heb je verschillende bewustzijnsniveaus op andere vlakken, zoals dingen die je doet. Dit heeft te maken met de levenslessen die je wilt leren. 

Dat je een bepaald bewustzijnsniveau hebt, zegt niets over hoe bewust je daadwerkelijk je leven op aarde leeft. Je hebt mensen die het bewustzijnsniveau van een goeroe hebben, maar volledig onbewust door het leven gaan. En leerlingen die juist heel bewust door het leven gaan.

Volledig bewust zijn binnen je bewustzijn dat is je ideale levenspad quote Jarno Tiethoff Lead a normal life

Onbewust geworden

Je wordt bewust geboren. In de Westerse maatschappij word je veelal onbewust gemaakt. Vaak krijgen kinderen te horen dat wat ze zien niet echt is; een fantasie. Of dat wat ze aanvoelen niet klopt. Hiermee leren kinderen vooral om zich af te sluiten van hun eigen bewustzijn met de bijbehorende wetendheid en vaardigheden. Daarnaast zijn projecties van anderen op jou, ook bewustzijnsvormen. Denk aan schuld, schaamte en angst. Hierdoor krijg je denkwijzen in je energiesysteem die niet bij je eigen bewustzijn passen, maar die je wel beperken in je gedachten waardoor je onbewust raakt. 

Bewust zijn vergroten

Naarmate je ouder wordt, heb je openbaringen. Bijvoorbeeld door iets wat je meemaakt of een gesprek dat je met iemand hebt; de levenslessen die je leert. Je (her)opent als het ware een luikje dat je eerder hebt afgesloten of geblokkeerd. Niet voor niets bereiken mensen pas het niveau van goeroe op latere leeftijd. Terwijl dit bewustzijnsniveau er bij de geboorte al is. 

Bewuster worden binnen je eigen bewustzijn betekent eigenlijk de connectie met je innerlijk weten, oftewel je eigen intuïtie, verstevigen en de ruis van de lijn halen. 

Bij de oefeningen een serie oefeningen die je helpt om dichter bij jezelf te komen en te blijven.   

 

Je zijn, vanuit je zijn heb je toegang tot alles wat jij nodig hebt: kom in je kracht | Spiritueel boek | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je zijn

Dit boek:

  • geeft inzicht in alle lagen van je energiesysteem, wat daarop van invloed is en hoe je hier zelf invloed op uitoefent. Zowel energetisch als praktisch. 
  • bevat oefeningen om je te ontdoen van energie die niet van jou is en om je energieveld af te schermen. 
  • staat vol tips waarmee jij je energiesysteem naar een hogere frequentie tilt.
Je wil | Krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten | Astrid van Pluuren en Jarno Tiethoff

Boek Je wil

Op de juiste tijd op de juiste plek het juiste doen. Wanneer alles samenvalt en het nog beter uitpakt dan dat je zelf had kunnen bedenken. Daar heb je meer invloed op, dan je denkt. Hoe? Door mee te bewegen op de ritmes en cycli van het universum en bewust metafysische wetten te activeren.  

Dit boek geeft inzicht in de metafysische wetten en krachten die van invloed zijn op wat, hoe en wanneer je creëert en manifesteert. 

Alles over

Leef zoals je wil

“Volledig bewust zijn binnen je bewustzijn, dat is je ideale levenspad.”